Návrat 'neoliberálneho' zákonní­ka práce do pôvodného stavu (vyššia ochrana zamestnancov, odstupné, menej nadčasov, obmedzenie práce na dobu určitú, posilnenie odborov, atď.)

ZNENIE SĽUBU:

Výsledkom reformy Ľudovíta Kaníka…je, že zákonná ochrana zamestnanca pred svojvôľou zamestnávateľa je u nás najslabšia zo všetkých krajín EÚ.
Zdroj: Robert Fico, predseda SMER-u, SME, 30.3.2006, názov článku: "Odbory a strašenie pravice"

SMER – sociálna demokracia je presvedčený, že neoliberálny Zákonník práce je potrebné vo viacerých ustanoveniach vrátiť do stavu, v akom bol pred poslednou veľkou novelizáciou.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

Vláda pripraví novelizáciu Zákonníka práce s cieľom zabezpečiť zvýšenú ochranu zamestnancov.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

POZNÁMKY K PLNENIU:

---------------------------------------------------------------------
Miera plnenia k 30.10.2009: 51% - 75%
---------------------------------------------------------------------

Komentár INEKO:

Od 1.9.2007 platí novela Zákonníka práce, ktorá priniesla hlavne nasledovné zmeny:

Plnenie sľubu o návrate Zákonníka práce do pôvodného stavu

 

Plnenie

Zavedenie súbehu vyplácania odstupného a čerpania výpovednej lehoty

100%

Obmedzenie reťazenia pracovných zmlúv na dobu určitú

100%

Ochrana pracujúcich na dobu určitú pred okamžitou výpoveďou

100%

Posilnenie odborov

51%-75%

Obnovenie tripartity

26%-50%

Podpora práce na čiastočný úväzok

26%-50%

Ochrana zamestnancov na kratší­ pracovný úväzok pred okamžitou výpoveďou

1%-25%

Skrátenie nadčasov

0%

Skrátenie maximálneho týždenného pracovného času

0%

Priemer

51%-75%

Zdroj: INEKO podľa noviel Zákonníka práce z roku 2003 a 2007

Prvé čísla a štúdie neukazujú na radikálne zvýšenie ochrany zamestnancov. Počet pracujúcich chránených Zákonníkom práce sa nezvýšil. Naopak, podiel živnostníkov na celkovom počte pracujúcich oproti stavu pred novelou mierne vzrástol, v roku 2008 predstavoval 16,1% oproti 15,8% v roku 2006. Podľa správy Doing Business Svetovej banky sa zamestnávanie pre firmy len mierne sťažilo, Slovensko zaznamenalo pád z 81. na 83. miesto. Podľa štúdie Svetového ekonomického fóra sa flexibilita najímania a prepúšťania výrazne znížila, z 15. miesta Slovenska v roku 2006 na 65. miesto v roku 2008.

Index flexibility najímania a prepúšťania pracovníkov

 

2006

2007

2008

Skóre (7 – najvyššia flexibilita, 1 – najnižšia)

5.1

4.7

3.9

Poradie krajín

15

27

65

Zdroj: Global Competitiveness Report, Svetové ekonomické fórum

 

---------------------------------------------------------------------
Miera plnenia k 2.8.2008: 1% - 25%
---------------------------------------------------------------------

Čísla o počte živnostníkov nepotvrdzujú, že by sa novelou Zákonníka práce podarilo znížiť počet živností z donútenia... Z údajov Štatistického úradu však vyplýva, že v druhom štvrťroku 2007, teda tesne pred účinnosťou zákona, bol podiel živnostníkov na celkovom počte pracujúcich necelých 13 percent. V treťom a vo štvrtom štvrťroku sa zvýšil na 15 percent. Podiel zamestnancov na celkovom počte pracujúcich bol v tomto období stabilný a dosahoval 87 percent.
Zdroj: SME 7.4.2008, Živnostníkov po zákone neubúda

---------------------------------------------------------------------
Miera plnenia k 2.8.2007: 1% - 25%
---------------------------------------------------------------------

Novela zákonníka práce je na svete. Po dvojdňovej rozprave ju včera večer schválili poslanci Národnej rady a od 1. septembra sa ňou budú riadiť všetky firmy na Slovensku... Vybrané zmeny:

Zdroj: Hospodárske noviny, 29.06.2007, Čo zmení novela Zákonníka práce

POZNÁMKY KU KVALITE SĽUBU:

(Zdroj: Prieskum INEKO, máj 2007)

Hľadanie problému v oblasti, kde problémy nie sú. Sprísnenie regulácie zvýši firmám náklady, spomalí sa rast zamestnanosti, atď... Novela ZP sa neinšpiruje správnymi príkladmi zo zahraničia (FRA a DE nám nesmú byť vzorom - viď ich hospodárske rasty; zato Dánsko áno - je takmer na vrcholoch medzinárodných porovnaní pracovnej legislatívy + najnižšia miera chudoby v EÚ).
Robert Kičina, Podnikateľská aliancia Slovenska

Závažný sľub, vyargumentovaný vymyslenými údajmi a nepochopením fungovania pracovnoprávnych vzťahov. Je preukázateľné, že zvýšenie ochrany zamestnancov (tzv. EPL, employment protection legislation) vedie k nižšej pružnosti trhu práce a vyššej nezamestnanosti (zdroje OECD, European Commission). Preto takmer celá EÚ chce uvoľniť svoju pracovnú legislatívu, na Slovensku to podľa tohto sľubu má byť krok naspäť.
Ľuboš Vagač, Centrum pre hospodársky rozvoj

Podľa žiadneho medzinárodného porovnania nie je náš ZP neoliberálny. Jeho návrat do predchádzajúcej podoby paradoxne bude vytvárať tlak na únik zamestnancov zo zamestnaneckého pomeru a teda na nižšiu ochranu "ľudí práce", než sa dá dosiahnuť pružnejšou normou.
Eugen Jurzyca, INEKO

Slovenský zákonník práce nebol v roku 2006 mimoriadne liberálny, bol skôr kompromisom medzi záujmami odborárov a firiem. Bol schválený v zhode a prispel výraznou mierou k vysokým prírastkom zamestnanosti v týchto rokoch.
Vladimít Tvaroška, bývalý štátny tajomník MF SR

Opäť príznačná absencia vlastnej agendy a skórovanie politických bodov na účet pošliapavania úspešnej práce iných. Učebnicovým príkladom, ktorý by si v tomto smere mala ľavicová vláda naštudovať, je ekonomický dopad aj rigidného odborárskeho zošnurovania amerických, nemeckých či francúzskych automobiliek. Práve vďaka medzinárodnej akceptácii (EU, NATO, OECD), makroekonomickej stabilizácii (reformy) a zatraktívnení podnikateľského prostredia (daňové zmeny, flexibilita trhu práce) sa Slovensko za pôsobenia reformnej vlády M. Dzurindu stalo najväčším európskym producentom automobilov na obyvateľa, v rámci presunu výrobných kapacít preč z odborársky kontrolovanej západnej Európy (a vonkoncom nie je pravda, že šlo len či v prvom rade o lacnú pracovnú silu, pretože Slovensko je v tomto ohľade rádovo drahšie než napríklad Rumunsko).
Anonymný autor

Medzinárodné inštitúcie slovenský Zákonník práce hodnotili ako priemerný až málo flexibilný. Jeho údajná neoliberálnosť je preto len agendou ľavicovej vlády.
Richard Ďurana, INESS

Zamestnanci sa musia chrániť predovšetkým sami. Riešením je jedine rozvoj pracovného trhu.
Juraj Nemec, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Zákonník práce sa stal symbolom toho, ako liberálne pracovno-právne vzťahy pozitívne stimulujú trh práce a podporujú tvorbu národného bohatstva. Jeho zásadnou modifikáciou sa vláda stane hrobárom ekonomického rastu a rastu zamestnanosti.
František Chovanec, Premier Consulting Prešov, spol. s. r.o.

Populizmus a veľmi negatívne dopady na trh práce. V priamom rozpore s cieľom zníženia nezamestnanosti.
Martin Chren, Nadácia F.A.Hayeka

Škodlivina volebného obdobia, dôležité bude, čo napokon prejde parlamentom. Je evidentné, že trh práce by potreboval skôr novelizáciu opačným smerom – k väčšej pružnosti. Len tak bude Slovensko dlhodobo konkurenčne schopné, aj keď bude strácať výhodu lacnej pracovnej sily.
Robert Žitňanský, týždenník .týždeň

Nepochopenie problému respektíve volebný kšeft s úzkou skupinou odborárov.
Konštantín Čikovský, denník SME

Niektoré navrhované opatrenia vnímam pozitívne, avšak terajšia verzia (schválená vládou) je výrazným krokom späť.
Vladimír Benč, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku

Populistická idea, ktorá sa ľahko predáva, lebo len málo ľudí vidí za menšou ochranou vyšší benefit pre spoločnosť z dlhodobého hľadiska.
Tomáš Kmeť, Investorsgroup Financial Services Inc., Kanada

Zatvoriť okno