Vyššie dane pre monopoly a banky

ZNENIE SĽUBU:

SMER navrhuje zaviesť samostatnú vyššiu sadzbu dane z príjmu vo výške približne 25% na prirodzené monopoly, dominantné podniky, finančné a bankové inštitúcie.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

Najpodstatnejšie je zaviesť zvýšenú sadzbu dane pre prirodzené monopoly, pre banky a pre finančný sektor. (…) Určite by tam patril dnes Slovnaft, patril by tam SPP, Elektrárne, patrili by tam Západoslovenská, Východoslovenská a Stredoslovenská energetika. Takže tie kritériá sú presne nastavené. (…) My navrhujeme, že ak niekto dosahuje takéto obrovské zisky tým, že tí ľudia nemajú inú možnosť, musia platiť vysoké ceny, aby tento zisk bol zdanený 25 percentami.
Zdroj: Robert Fico, predseda strany SMER, Markíza, SITO, 15.6.2006

POZNÁMKY K PLNENIU:

---------------------------------------------------------------------
Miera plnenia k 30.10.2009: 0%
---------------------------------------------------------------------

Komentár INEKO:

Žiadne špeciálne zdanenie na „prirodzené monopoly“ vláda nezaviedla. Dočasne iba nepriamo zvýšila daňové zaťaženie bánk a poisťovní, keď od roka 2008 sprísnila odpisovanie opravných položiek v bankách, resp. daňové uznávanie rezerv v poisťovniach.

Monitoring tlače:

Bankovým inštitúciám sa na Slovensku stále darí. Čistý zisk sektora dosiahol v prvom polroku tohto roka desať miliárd korún. Podľa Národnej banky Slovenska v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o 12percentný nárast.
Zdroj: HN 1.8.2008, Úvery a vklady zdvihli zisky bánk


---------------------------------------------------------------------
Miera plnenia k 2.8.2008: 0%
---------------------------------------------------------------------

Necelé tri miliardy korún navyše si najbližšie dva roky vyberie od firiem na dani z príjmov štát. Poslanci totiž včera schválili novelu o dani z príjmov... Pôvodne chcel rezort financií viac peňazí do štátnej kasy získať najmä od finančných inštitúcií... „Dohodli sme sa na kompromise, ktorý bude platiť pre všetky podniky. Po prvom roku si budú môcť odpočítať 20 percent, po druhom 50 percent a po troch rokoch sto percent nesplatených úverov," vysvetlil Peter Kažimír, štátny tajomník rezortu financií.
Zdroj: Pravda 29.11.2007, Štátna kasa vyberie...

Štát plánuje od bánk a poisťovní od budúceho roka vybrať na daniach navyše približne 2,6 miliardy korún. Vláda totiž včera schválila novelu zákona o dani z príjmov, podľa ktorej by finančné inštitúcie museli zdaniť financie, o ktoré si doteraz mohli znížiť vlastné výdavky... Kabinet chce okrem iného od budúceho roka, aby banky platili daň aj z rezerv, ktoré si vytvárali na nesplácané úvery. Obmedziť by sa mala aj možnosť poisťovní tvoriť rezervy.
Zdroj: Pravda 20.9.2007, Vláda vezme bankám miliardy

---------------------------------------------------------------------
Miera plnenia k 2.8.2007: 0%
---------------------------------------------------------------------

POZNÁMKY KU KVALITE:

(Zdroj: Prieskum INEKO, máj 2007)

Vyššie dane pre monopoly a banky by sa pravdepodobne najskôr odrazili v raste cien za poskytované tovary a služby.
Radoslav Štefančík, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava

Ide o nastavenie systému, ak je súčasný stav zlý, tak to treba riešiť plošne a nie ad hoc nejakými nesystémovými krokmi. Ak SPP napr. zvýšil zisk vyššou produktivitou (technológie, nižšie náklady), tak sa podobnými opatreniami dosiahne demotivácia monopolov zefektívňovať produkciu. Regulácia monopolov je proste komplexná téma, ktorá si vyžaduje dobre nastavený systém, ktorý na jednej strane bude motivovať monopoly k úsporám a zároveň zohľadňovať férové ceny a primeraný zisk.
Tomáš Kmeť, Investorsgroup Financial Services Inc., Kanada

Dominantné podniky netreba regulovať permanentne a už vôbec nie osobitnou daňou, pretože sa tak znižuje motivácia potenciálnych konkurentov vstúpiť na trh. Prirodzené monopoly je legitímne regulovať, spoliehať sa na výšku ich zisku, ako na jediný indikátor správnosti, či nesprávnosti výšky ich cien, však nestačí.
Eugen Jurzyca, INEKO

Skončilo to tým, že štát dotuje bankové podnikanie a energetické monopoly začnú skôr či neskôr priamo alebo nepriamo, legálne alebo nelegálne dotovať stranu Smer.
Konštantín Čikovský, denník SME

Zvýšená sadzba dane pre špecifické firmy je v rozpore s európskymi pravidlami a preto ju nie je možné aplikovať.
Vladimír Tvaroška, bývalý štátny tajomník MF SR

Selektívne dane pre podniky, o ktorých si niekto myslí, že majú vysoké zisky, sú nebezpečným precedensom. Pre podniky s dominantným/monopolným postavením existuje regulačná politika. Spájať však s touto sférou banky a finančný sektor je nonsens, nehovoriac o právnej stránke.
Ľuboš Vagač, Centrum pre hospodársky rozvoj

Časť o bankách: Asi tak, ako sa dá postaviť colnica na optický kábel spájajúci svet elektronických transakcií globalizovaného finančného sektora, rovnako účinne je možné zamedziť daňovej optimalizácii týchto podnikateľských subjektov. Triezvo uvažujúci politik by skôr rozmýšľal o tom, ako im podnikateľské prostredie zatraktívniť do tej miery, aby globálne IT a podporné centrá - a nadpriemerne platené pracovné miesta - nepresúvali londýnske (ale aj oveľa bližšie) banky do Budapešti, ale na Slovensko. Časť o monopoloch: Oslnivá argumentácia o obrovských ziskoch ako dôvode pre špecifický režim zdaňovania odpovedá na otázku, čo si premiér myslí o tom, kto nakoniec zaplatil Jánošíkovu "solidaritu". Ostáva už len vyššou daňou zaťažiť pestovanie melónov v rokoch s horúcejším letom (pri vyšších teplotách prináša obrovské zisky). Ak zlyháva regulácia, je to otázka pre regulátora, nie výzva na deformáciu daňového systému a podnikateľského prostredia, o to viac, že polovicu z oných obrovských ziskov inkasuje polovičný akcionár, ktorým je stále štát. P.S.: Ako obrovské sú tie zisky v relatívnom vyjadrení, v pomere k vlastnému imaniu, aktívam, či tržbám (samé "obrovské" čísla).
Anonymný autor

Sodoma - Gomora. Aj tak by asi išlo o krok v nesúlade s európskou legislatívou, a premietol by sa iba do zvýšenia nákladov pre spotrebiteľov.
Martin Chren, Nadácia F.A.Hayeka

Tak toto je fakt terorizmus. Banky si konkurujú, monopoly sú regulované. Je úspech v podnikaní (dosiahnutie vysokého zisku) dôvodom na zavedenie sankcií? Vyššie dane sa v konečnom dôsledku aj tak prenesú na spotrebiteľov...
Robert Kičina, Podnikateľská aliancia Slovenska

Diskriminačný nápad, založený na patologickej nenávisti voči všetkému, čo podľa Smeru je "monopol".
Robert Žitňanský, týždenník .týždeň

Vôbec najväčší sľub - podvod na voličoch Smeru. Názorný príklad ideologického poňatia hospodársklej politiky a schizofrénie socialistických strán: verbálne je rovná daň zo sociálneho hľadiska nespravodlivá, no v pozícii vládnej strany je pre Smer pri rastúcich daňových výnosoch akceptovateľná.
František Chovanec, Premier Consulting Prešov, spol. s. r.o.

Nesystémový nástroj. Ak je zámer kontrolovať "oprávnený zisk", potom nemá význam ešte vstupovať do daňového režimu.
Juraj Nemec, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Úplne nesystémový zásah do daňového systému v konečnom dôsledku vedúci k ďalšej nepriamej dani pre občana.
Richard Kollár, University of Michigan, USA

Páka na vydieranie firiem, aby vláde postavili hokejový štadión. Podlé.
Martin Jaroš, týždenník Trend

Detto ako moje vyjadrenie pri rovnej dani. Riešením je podľa mňa vytváranie podmienok pre konkurenciu, otvorenie trhov, lepšia regulácia...
Vladimír Benč, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku

Zatvoriť okno