Odstraňovanie chudoby a sociálneho vylúčenia, dôstojný život (budovanie sociálneho štátu)

ZNENIE SĽUBU:

Je správne a spravodlivé, ak napriek hospodárskemu rastu je Slovensko krajinou s najväčšou chudobou v Európskej únii? (...) K najdôležitejším cieľom politiky strany SMER – sociálna demokracia v oblasti sociálneho zabezpečenia patrí:
- postupne odstraňovať chudobu a sociálne vylúčenie
- zlepšiť sociálnu súdržnosť
- utvoriť podmienky pre dôstojný život všetkých ľudí, osobitne pre znevýhodnené skupiny osôb a starších osôb.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

SMER – sociálna demokracia bude presadzovať vytvorenie koordinačného orgánu na úrovni vlády Slovenskej republiky pre boj proti chudobe a rozvoj zaostávajúcich regiónov.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

 

Vláda Slovenskej republiky všestranne podporí reálne smerovanie Slovenskej republiky k naplneniu jej charakteristiky ako sociálneho štátu... Prioritou vlády bude čo najefektívnejšie znižovať mieru chudoby obyvateľov, ktorá je spomedzi štátov Európskej únie jedna z najvyšších.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

POZNÁMKY K PLNENIU:

---------------------------------------------------------------------

Miera plnenia k 30.10.2009: 1% - 25%
---------------------------------------------------------------------

Komentár INEKO:

 

Od nástupu súčasnej vlády klesajú výdaje štátu v pomere k HDP, štát sa „zmenšuje.“ Rozpočty predchádzajúcej vlády pre roky 2004-06 zaradili Slovensko čo sa týka podielu výdavkov štátu na HDP v rámci EÚ 27 na 22. miesto, rozpočty súčasnej vlády pre roky 2007-08 posunuli Slovensko na posledné 27. miesto. Dá sa však predpokladať, že v krízových rokoch 2009-10 dôjde k opätovnému nárastu verejných výdavkov v pomere k HDP.

Prostriedky štátneho rozpočtu pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vrátane prostriedkov na tzv. sociálnu inklúziu síce nominálne rastú, v pomere k HDP však v rokoch 2006 až 2008 klesali. Významnou príčinou poklesu bol rýchly hospodársky rast a postupné znižovanie počtu ľudí v hmotnej núdzi. V roku 2009 dochádza k nárastu sociálnych výdavkov v pomere k HDP, čo je spôsobené predovšetkým neočakávaným prepadom HDP v dôsledku hospodárskej krízy.   

Podľa Štatistického úradu sa v rokoch 2006 a 2007 oproti roku 2005 znížil podiel ľudí v nebezpečenstve ocitnutia sa pod hranicou chudoby z 13% na 11%, v roku 2008 sa však pozitívny vývoj zastavil. Situácia sa zhoršila pre znevýhodnené skupiny, od roku 2005 kontinuálne rastie podiel ohrozených dôchodcov aj nezamestnaných.

 

Veľkosť štátu

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Výdaje štátu ako podiel z HDP

40,1

37,6

38,2

36,9

34,4

34,9

Poradie v rámci EU 27*

21.

22.

22.

22.

27.

27.

*1 – najvyššie výdavky, 27 – najnižšie

Zdroj: Eurostat

 

Výdavky štátneho rozpočtu v mld. eur (mil. Sk)

 

2006

2007

2008

2009*

2010

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

1,62 (48,93)

3,01% HDP

1,72 (51,82)

2,90% HDP

1,76 (52,93)

2,56% HDP

1,89 (56,93)

2,97% HDP

1,97 (59,35)

2,92% HDP

- Sociálna inklúzia (najmä pomoc v hmotnej núdzi a podpora rodiny)

1,31 (39,56)

2,41% HDP

1,37 (41,29)

2,23% HDP

1,45 (43,81)

2,15% HDP

1,60 (48,11)

2,52% HDP

1,58 (47,60)

2,34% HDP

*Podľa prognózy HDP ministerstva financií aktualizovanej k septembru 2009
Zdroj: Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012, Rozpočet verejnej správy na roky 2009 až 2011, Rozpočet verejnej správy na roky 2007 až 2009, Rozpočet verejnej správy na roky 2006 až 2008

 

Nebezpečenstvo ocitnutia sa pod hranicou chudoby (v %)

 

2005

2006

2007

2008

Pracujúci

9

6

5

6

Nezamestnaní

39

41

45

43

Dôchodcovia

7

8

8

10

Celkom

13

12

11

11

Zdroj: Štatistický úrad

 
Monitoring tlače:

Chudoba vlani ohrozovala 11 percent obyvateľov Slovenska, oproti roku 2007 sa ich podiel nezmenil. Vyplýva to z predbežných výsledkov zisťovania Štatistického úradu.
Zdroj: SME.sk 9.7.2009, Chudobe bolo vlani vystavených 11 percent Slovákov

 

Vývoj miery rizika chudoby na Slovensku podľa ekonomickej aktivity v prieskumoch EU SILC 2005 - 2008 (údaje v percentách):

 

2005

2006

2007

2008

Pracujúci

9

6

5

6

Nezamestnaný

39

41

45

43

Dôchodca

7

8

8

10

Iná neaktívna osoba

19

16

15

16

Slovensko

13

12

11

11

Zdroj: Štatistický úrad

 

Z ruky do úst žije dnes na Slovensku viac detí ako vlani. Počet tých, ktoré žijú v chudobe, vzrástol podľa Ústredia práce v marci na 104-tisíc. Naposledy ich bolo toľko pred pol rokom. Do biedy ich čoraz viac vháňa hospodárska kríza.
Zdroj: Pravda 4.5.2009, Kríza vháňa čoraz viac detí do biedy

---------------------------------------------------------------------

Miera plnenia k 2.8.2008: 1% - 25%
---------------------------------------------------------------------

Poberatelia dávky a príspevkov v hmotnej núdzi

Január 2007

Január 2008

211099

180055

Zdroj: SME 26.2.2008, Z dávok žije menej ľudí

Trinásty dôchodok, o 100 korún vyššie rodinné prídavky na dieťa, skoršia valorizácia dôchodkov, zvýšený príspevok pri narodení druhého a tretieho dieťaťa, výstavba sociálnych domov. Tak vyzerá sociálny balíček na rok 2009, ktorý včera schválila koaličná rada. Premiér Robert Fico opatrenia ocenil na 7 miliárd korún.
Čo urobia so 7 miliardami:
4 miliardy na valorizáciu dôchodkov,
1 miliarda na výstavbu azylových domov,
zostávajúce 2 miliardy by sa mali rozdeliť na 13. dôchodky, zvýšený príspevok pri narodení druhého a tretieho dieťaťa, a o 100 korún vyššie rodinné prídavky na každé dieťa.
Zdroj: SME 2.7.2008, Koalícia rozdávala miliardy

Miera chudoby na Slovensku sa pomaly znižuje. Vyplýva to z výsledkov projektu EU SILC 2007 z dielne Štatistického úradu SR, ktorý zisťoval príjmy a životné podmienky domácností pre rok 2006. "V tomto roku ohrozovalo riziko chudoby 10,7 percenta obyvateľov Slovenska, pričom oproti roku 2004 sa miera rizika chudoby znížila o 2,6 percentuálneho bodu a v porovnaní s rokom 2005 poklesla o 0,9 percentuálneho bodu,“ informovala predsedníčka úradu Ľudmila Benkovičová.
Zdroj: HN 6.6.2008, Chudobných Slovákov je čoraz menej

Podľa Nadácie F. A. Hayeka a Združenia daňových poplatníkov práve na dnes pripadá deň daňovej slobody. Vlani to bolo na 25. mája (v roku 2006 1. júna, v roku 2005 7. júna). Deň daňovej slobody ráta združenie ako podiel verejných výdavkov na hrubom domácom produkte, teda celkovej produkcii tovarov a služieb, ktorá sa za rok vyrobí v ekonomike. Tento podiel klesol zo vlaňajších 39,6 na 38,8 percenta. Znamená to, že z každej zarobenej koruny ide štátu nece­lých 39 halierov.
Zdroj: SME 22.5.2008, Opäť sme slobodnejší od daní

Kým vlani v januári poberalo dávku v hmotnej núdzi 211-tisíc ľudí, v decembri to bolo už len 182-tisíc. Podobne klesol aj počet poberateľov dávky na bývanie, ochranného a aktivačného príspevku. Čísla sa tak po roku vlády Roberta Fica dostali na podobnú úroveň, na akej boli pred voľbami. Niektorí dôchodcovia, ktorým sa v júli zvyšovala penzia, majú tak menej peňazí, ako keby im dôchodok zostal na rovnakej úrovni. Ak ich zvýšený dôchodok presiahol hranicu životného minima čo i len o korunu, stratili nárok na vyše jedenapoltisícovú dávku v hmotnej núdzi.
Zdroj: Pravda 7.2.2008, Peniaze od štátu dostáva menej chudobných

Ku koncu novembra tohto roka sa na Slovensku v hmotnej núdzi nachádzalo takmer 349,5 tis. ľudí. Oproti koncu novembra minulého roka to predstavuje pokles o 53,9 tis. osôb. Podiel ľudí v hmotnej núdzi na celkovom počte obyvateľov tak na konci minulého mesiaca medziročne klesol o jeden percentuálny bod na 6,48 %. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Zdroj: SME.sk 21.12.2007, Počet ľudí v hmotnej núdzi na Slovensku klesá

Údaje Eurostatu (o verejných výdavkoch ako podiele na HDP) za rok 2006 hovoria jasnou rečou – priemer za EÚ-27 bol 46,8 percenta, v silných sociálnych štátoch to bolo vyše 50 percent (Dánsko 51,4 percenta, Švédsko 55,5 percenta), kým na Slovensku len 37,3 percenta. Dobre, môžete si povedať, že je to dedičstvo po „krajne pravicovej vláde“. Kdeže! Napriek rečiam o budovaní silného sociálneho štátu rozpočet a konvergenčný program Ficovej vlády predpokladajú ďalší pokles až na úroveň 34,7 percenta HDP v roku 2010. A to napriek obrovským zdrojom z EÚ, bez nich by to bolo dokonca len 31,2 percenta.
Zdroj: .týždeň 3.12. 2007, Rozpočtové zrkadlo – klamári a developeri, článok Ivana Mikloša

Výdavky ŠR (v mld. Sk)

2006

2007

2008

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

48,93

(3,01% HDP)

51,82

(2,90% HDP)

52,93

(2,66% HDP)

- Sociálna inklúzia (najmä pomoc v hmotnej núdzi a podpora rodiny)

39,56

(2,44% HDP)

41,29

(2,31% HDP)

43,81

(2,20% HDP)

Zdroje:
Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2008
Zákon o štátnom rozpočte na rok 2007

V hmotnej núdzi bolo koncom septembra 357-tisíc ľudí. Je to 6,6 percenta z celkového počtu obyvateľov na Slovensku.
Zdroj: SME 20.10.2007, V hmotnej núdzi je vyše šesť percent ľudí

Na sociálne dávky od štátu bolo koncom júna odkázaných 386 314 osôb. Stav občanov v hmotnej núdzi sa oproti vlaňajšku znížil zo 7,55 na 7,17 percenta ľudí z celkového počtu obyvateľov. Najvyššie percento obyvateľov v systéme sociálnej pomoci bolo v júni v Košickom kraji, a to 12,41 percenta, a v Banskobystrickom kraji 11,20 percenta obyvateľov. Naopak, v Bratislavskom kraji to bolo len 1,54 percenta.
Zdroj: Pravda 7.9.2007, Stručne

Počet (ľudí v hmotnej núdzi) od začiatku vlaňajšieho roka narástol zo 171-tisíc na 205-tisíc. A to napriek tomu, že Slovensko v rovnakom období zaznamenalo výrazný pokles počtu ľudí bez práce a aj Štatistický úrad zistil, že miera rizika chudoby sa na Slovensku znižuje. Podľa ekonómov a sociológov môžu za nárast poberateľov dávok v hmotnej núdzi zmeny podmienok na ich poberanie. „K prudkému nárastu poberateľov dávok v hmotnej núdzi došlo po auguste minulého roku. Zmenil sa totiž zákon, ktorý rozšíril skupinu poberateľov príspevku na bývanie. Počet poberateľov tohto príspevku sa medziročne zdvojnásobil," uviedol Radovan Ďurana z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz.
Zdroj: Pravda 13.8.2007, Za súčasnej vlády pribudlo ľudí v hmotnej núdzi

---------------------------------------------------------------------
Miera plnenia k 2.8.2007: 1% - 25%
---------------------------------------------------------------------

Zatvoriť okno