Zníženie DPH na potraviny, lieky, energie, zdravotnícke a sociálne tovary a služby, vzdelávanie, školstvo, internet, vedu, atď.

ZNENIE SĽUBU:

SMER predloží návrh na dve sadzby dane z pridanej hodnoty, nižšiu na vybrané základné potraviny, vybrané lieky, energie, zdravotnícke a sociálne tovary a služby, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie základnej zdravotnej starostlivosti, ďalej v súlade s pravidlami EÚ na tovary a služby na podporu vzdelania, školstva, vedy a výskumu, ako aj informatizácie domácností a to vrátane spôsobu pre zabezpečenie premietnutia týchto znížení na spotrebiteľa. (...) SMER – sociálna demokracia navrhne zníženú sadzbu dane z pridanej hodnoty na službu poskytovania internetu.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

Smer predloží návrh na dve sadzby DPH – 10 percent na potraviny, lieky, zdravotnícke a sociálne tovary a služby, vedu a výskum, knihy a časopisy, energie, vodu a informatizáciu domácností, na zvyšné 19%.
Zdroj: Hospodárske noviny, 26.4.2006, názov článku: "Čo všetko sľubujú politické strany občanom"

V prípade (dane z pridanej hodnoty) trváme na dvoch sadzbách. Základná by mala byť vo výške 19 percent a jedna znížená vo výške menej ako 10 percent. (...) Išlo by o zdaňovanie vybraných druhov základných potravín, liekov, sociálne pomôcky, zdravotnícke veci a energie.
Zdroj: Robert Fico, predseda SMER-u, týždenník Slovo, 31.5.2006

Tie zdroje, ktoré získame z príjmu právnických osôb, chceme použiť na zavedenie päť percentnej sadzby DPH na vybrané druhy základných potravín, lieky, zdravotné pomôcky. Toto je všade v Európe. Nechápem prečo by to nemohlo byť na Slovensku.
Zdroj: Robert Fico, predseda strany SMER, Markíza, SITO, 15.6.2006

Ale poďme k tomu DPH. Pokiaľ ide o DPH, opäť programové vyhlásenie nemôže povedať, že či to bude 5 %, alebo to bude 10 %. Môj názor je a s takýmto návrhom pôjdeme aj do koaličných rokovaní, že táto sadzba dane by mala byť 5 %, teda o 14 % nižšia, ako je 19 % sadzba DPH.
Zdroj: Robert Fico, predseda vlády, TA3, V politike, 6.8.2006

POZNÁMKY K PLNENIU:

---------------------------------------------------------------------
Miera plnenia k 30.10.2009: 1% - 25%
---------------------------------------------------------------------

Komentár INEKO:

Od roku 2007 vláda zaviedla nižšiu, 10%-tnú sadzbu DPH na lieky a zdravotnícke pomôcky, od roku 2008 tiež na knihy a tlačoviny. Kým sľuby pokrývali zníženie DPH na zhruba 28% priemerného spotrebného koša občanov, realitou je zatiaľ zníženie pri 4,4% koša. Aj tu bola DPH znížená len na 10%, hoci sľuby hovorili skôr o 5%.

DPH tovarov podľa váhy v priemernom spotrebnom koši priemerného občana

Druh tovaru

%-tná váha

Zníženie DPH

Základné potraviny

7%

Nie

Energie

15%

Nie

Lieky, zdravotnícke pomôcky

2,6%

Áno

Knihy, tlač

1,8%

Áno

Vzdelávanie a internet

1,8%

Nie

Spolu

28,2%

Znížené na 4,4% tovarov

Zdroj: Štatistický úrad, prepočty INEKO

---------------------------------------------------------------------
Miera plnenia k 2.8.2008: 1% - 25%
---------------------------------------------------------------------

Hoci potraviny vlani v novembri zdraželi najviac za šesť rokov, DPH na ne sa znižovať nebude.
Zdroj: Pravda 10.1.2008, Počiatek preverí dosah štátu na ceny

Pre knihy, brožúry a podobné tlačiarenské výrobky má od januára platiť nižšia 10–percentná sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH). Včera návrh rezortu financií schválila vláda.
Zdroj: SME 27.9.2007, Nižšia DPH sa rozšíri aj na knihy

---------------------------------------------------------------------
Miera plnenia k 2.8.2007: 1% - 25%
---------------------------------------------------------------------

Lieky a niektoré zdravotnícke pomôcky budú mať od 1. januára 2007 zníženú sadzbu DPH. Rozhodli o tom poslanci NR SR schválením novely zákona o dani z pridanej hodnoty. Zníženie sadzby pre tieto tovary z 19 % na 10 % bude znamenať výpadok štátneho rozpočtu vo výške 2,7 mld. Sk.
Zdroj: hpi.sk, 8.12.2006, Parlament schválil zníženú DPH na lieky

POZNÁMKY KU KVALITE SĽUBU:

(Zdroj: Prieskum INEKO, máj 2007)

Zníženie DPH nemá nič spoločné so sociálnou politikou. Omnoho väčšie sumy by znížením DPH totiž ušetrila stredná a vyššia vrstva, ktorá nakupuje podstatne viac potravín alebo energií ako ľudia s nízkymi príjmami.
Vladimír Tvaroška, bývalý štátny tajomník MF SR

Znižovanie nepriamych daní na vybrané komodity je neefektívna sociálna politika. Navyše, DPH musia platiť aj subjekty, ktoré sa dani z príjmu dokážu vyhnúť, ako napríklad firmy a jednotlivci registrovaní v tzv. daňových rajoch.
Eugen Jurzyca, INEKO

V zásade nevidím problém v nižších sadzbách, ale v komplikácii systému. Myslím, že mnohí nedoceňujú benefit prehľadného a čitateľného nastavenia prostredia. Daňový zákon v Kanade mal pred 30 rokmi niekoľko stoviek strán, dnes ich je niekoľko tisíc… Problém je tiež meniť veľmi rýchlo niečo, čo možno nie je zlé, bez toho, aby sme tomu dali čas a kvantitatívne to vyhodnotili.
Tomáš Kmeť, Investorsgroup Financial Services Inc., Kanada

Zbytočná úprava a rozbíjanie jednoduchosti daňového systému, otváranie dverí lobistom, znižovanie príjmov štátneho rozpočtu; zníženie cien po zavedení nižšej sadzby dane nie je 100 % garantované (záleží od intenzity konkurencie). Na nepopulárne zjednotenie DPH pri spustení reformy si už verejnosť zvykla a nevníma to ako problém. Neadresná sociálna politika cez dane nie je efektívna - dotujeme aj tých, ktorí to nepotrebujú.
Robert Kičina, Podnikateľská aliancia Slovenska

Návrat k dvom sadzbám DPH by bol krok späť so všetkými negatívami - nesystémovým zvýhodňovaním len niektorých odvetví ekonomiky, priestor pre korupciu pri presadzovaní niektorých položiek do zvýhodnenej sadzby... Z makro pohľadu - negatívny dopad na verejné financie, pravdepodobná potreba robiť zásahy aj pri iných daniach (daň z príjmu). Zjednotenie sadzieb DPH bolo súčasťou neutrálnej daňovej reformy. Zníženie DPH pri niektorých položkách by pravdepodobne muselo byť kompenzované zvýšením iných daňových príjmov, napríklad pri dani z príjmu.
Milan Velecký, Slovenský rozhlas

Jednou z hlavných výhod jednotnej DPH je transparentnosť. Ak má vláda pocit, že niektorú oblasť potrebuje zvýhodniť, je väčšinou lacnejšie robiť to cielene cez priamu podporu namiesto daňového zvýhodnenia (t.j. namiesto zníženej DPH pre zdravotníctvo sa prostriedky mohli dať do zdravotníctva napríklad cez zvýšené platby štátu, pričom by sa zároveň upravili doplatky pacientov).
Michal Mušák, SLSP

Znižovanie DPH na lieky s motiváciou znížiť ich ceny je trápne, keďže lieky majú regulované ceny, ktoré sa dali znížiť aj v rámci existujúcej legislatívy. Nebezpečné je otvorenie pandorinej skrinky, i keď zdá sa, že do zavedenia eura sa bude dariť odolávať tlaku lobistov, ktorí by tiež chceli nižšiu DPH.
Martin Jaroš, týždenník Trend

Návrh na úplne nesystémovú úpravu, ktorá zásadne narúša daňový systém. Opäť, omnoho účinnejšia by bola adresná podpora sociálne odkázaných vrstiev a lepšie prerozdeľovanie prostriedkov v rozpočte pre rozvoj služieb, vzdelávania, školstva, vedy a iných navrhovaných oblastí. Azda najhorší predvolebný sľub Roberta Fica svedčiaci o absencii základného ekonomického vzdelania a o skrytej nesociálnosti navrhovaných zmien.
Richard Kollár, University of Michigan, USA

Pri úzkych skupinách tovarov, ktorých ceny sú regulované, by to nemuselo spôsobiť katastrofu.
Konštantín Čikovský, denník SME

V niektorých oblastiach vidím možný priestor na takéto opatrenie, ale musel by byť jasne daný strategický rámec pre takéto rozhodnutie, aby sa neroztočil kolotoč ľubovoľného žonglovania so sadzbami daní. V zásade vo mne tieto vyhlásenia vyvolávajú skôr obavy, ale zase na druhej strane neverím, že vláda urobí viac, ako kozmetické zmeny (znížená DPH na plienky, ako v Čechách, a podobne).
Juraj Draxler, Centre for European Policy Studies, Brusel, Belgicko

Rôzne sadzby DPH sú realitou vo väčšine krajín a fungujú. Na druhej strane ale, ak niečo funguje, zásadný zásah do systému je riskantný a jeho efektívnosť je nutné jasne doložiť.
Juraj Nemec, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Iracionálne selektívne zvýhodňovanie niektorých sektorov ekonomiky s negatívnym dopadom na verejné financie.
František Chovanec, Premier Consulting Prešov, spol. s. r.o.

Znova: odlišný pohľad na formy a ciele daňovej politiky je legitímnou súčasťou rozdielnych ideológií. Len veľmi ťažko sa však dá spochybniť argument, že jednoduchšie a transparentnejšie systémy sú jednoducho odsúdené v dlhodobom horizonte k vyššej výkonnosti (už len preto, že odčerpávajú menej energie, a koniec koncov aj zdrojov spoločnosti na transakčné náklady). Naznačovaná jánošíkovská snaha bohatým (právnickým osobám) brať a chudobným (cez nižšiu DPH) dávať, pokrivkáva už pri konštatovaní, že striedmo sa stravujúci dôchodca na nižšej DPH na potraviny ušetrí rádovo menej, než hodujúci milionár (takéto opatrenie dáva viac peňazí tomu druhému). Vytváranie ilúzie "základné potraviny za základné ceny" nie je ničím novátorským ani boľševikom cudzím. Je miliónový minibus kupovaný pre domov dôchodcov (alebo plazmový televízor pre penzistov, dovolenka na kanárskych pre polosirotu so sprievodom atď) sociálnym tovarom? Nespochybniteľne. Právnikom a daňovým poradcom svitá na lukratívne časy. (P.S.: Myslíte, že je pravda, že Jánošíkove prerozdeľovanie si tvrdšími a dlhšími prácami na panskom zaplatili sami domnelí beneficienti jeho solidárnosti? PR génius, Ficovi poradcovia môžu ticho závidieť.)
Anonymný autor

Populistický sľub, nakoniec tiež dodržaný iba sčasti.
Ľuboš Vagač, Centrum pre hospodársky rozvoj

Vláda sa zaviazala zrušiť jednu sadzbu DPH, pretože je podľa nej nesociálna. Na začiatok si vlani vybrala lieky a zdravotnícke prostriedky. Na znížení DPH z 19 na 10 percent však zarobili najmä poisťovne a zdravotnícke zariadenia. Tentoraz sú na muške knihy a internet. Ak vláde ide o sociálnu politiku, musí otvorene povedať, že zlacnenie kníh a internetu chce rovnako pre všetkých, bez rozdielu príjmu. Len na porovnanie, pri kúpe knihy za 250 korún by sa mohlo teoreticky ušetriť okolo 20 korún. Pri tisíckorunovej knihe už štát daruje kupcovi 75 korún. Asi netreba vysvetľovať, že drahšie knihy si kupujú ľudia, ktorí si takúto cenu môžu dovoliť zaplatiť. Tých, ktorí si kupujú najdrahšie knihy, tak štát podporí najviac, čo je skôr obrátená sociálna politika.
Zdroj: Pravda, 10.5.2007, Juraj Porubský, názor - Nižšia DPH: Gesto či liek?

Zatvoriť okno