Spustiť digitálne TV vysielanie v roku 2007

ZNENIE SĽUBU:

V záujme dosiahnuť dynamické naštartovanie procesu prechodu z analógového na digitálne televízne vysielanie sa vláda zaväzuje dodržať termín spustenia pravidelného digitálneho TV vysielania v systéme DVB-T  s cieľom ukončiť analógové vysielanie v súlade s požiadavkami EK.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády SR, august 2006

POZNÁMKY K PLNENIU:

-------------------------------------------------------------------------
Miera plnenia k 30.10.2010: 0%
-------------------------------------------------------------------------

V januári 2008 vláda prerokovala materiál ministerstva dopravy o prechode na digitálne vysielanie, ktorý konštatoval nesplnenie plánu začať pravidelné pozemské digitálne televízne vysielanie do 30. júna 2007.  Správa tiež konštatovala: „Podľa zákona o digitálnom vysielaní má prevádzka jedného multiplexu pre analógových vysielateľov vysielajúcich terestriálnym vysielaním začať najneskôr do konca roku 2011 na celom území SR, čo predstavuje značné časové oneskorenie voči dátumu stanoveného vládou SR a vyvoláva obavy o splnenie dátumu vypnutia analógového vysielania v roku 2012.“

V decembri 2008 bol zrušený tender na digitálne vysielanie z nejasných (zrejme aj politických) dôvodov, odvolaný bol aj šéf Telekomunikačného úradu B.Máčaj. Za toto odvolanie začala v máji 2009 proti Slovensku správne konanie Európska komisia. Nový tender bol novým šéfom úradu vyhlásený v polovici mája 2009 a celoplošné vysielanie by mohlo najskôr začať koncom roka 2009.

Zatvoriť okno