Rozvoj podnikov v štátnom vlastníctve

ZNENIE SĽUBU:

Vláda Slovenskej republiky je presvedčená, že aj štát môže byť dobrý hospodár a veď netreba chodiť ďaleko. V Európe máme množstvo veľmi kvalitných firiem v štátnom vlastníctve, ktoré sú dôkazom toho, že aj štát môže spravovať majetok.

Zdroj: Robert Fico, hodina otázok, NRSR, 19.10.2006

POZNÁMKY K PLNENIU:

--------------------------------------------------------------------------
Miera plnenia k 30.10.2009: 0%
--------------------------------------------------------------------------


Veľké dopravné a mediálne firmy vlastnené či spolufinancované štátom naďalej trpia stagnáciou, v najhoršom aj klesajúcimi výkonmi. Viaceré z nich aj v roku 2007 (Železnice Slovenskej republiky, Slovenská televízia, Slovenský rozhlas) opakovane požadovali dodatočné dotácie od štátu na krytie strát. Aby spoločnosť Cargo Slovakia prežila, vláda jej v roku 2009 poskytla návratnú výpomoc 165,9 mil. eur (takmer 5 mld. Sk), návratnú pomoc 69,9 mil. eur (2,1 mld. Sk) získali aj ŽSR, Lesom SR vláda prisľúbila pôžičku 67 mil. eur (vyše 2 mld. Sk). V dvoch prípadoch (STV, Letisko Bratislava) bol po roku vymenený manažment pre neúspešné vedenie podnikov. V júni 2009 zamestnanci Lesov SR vystúpili proti riaditeľovi Lesov Jozefovi Minďášovi otvoreným listom, v ktorom protestovali proti „nezodpovednému a nehospodárnemu nakladaniu s financiami.“ Premiér následne miliónovú pôžičku podmienil „odstránením pochybností o efektívnom hospodárení.“ V roku 2009 vláda zachraňovala Všeobecnú zdravotnú poisťovňu zvýšením základného imania o 65 mil. eur (takmer 2 mld. Sk). V rokoch 2006 až 2008 tiež pokračoval nárast zadlženia nemocníc v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva zo 146 mil. eur (4,4 mld. Sk) na 196 mil. eur (5,9 mld. Sk).

 

Finančné výsledky vybraných štátnych spoločnosti

Zisk/Strata

v mil. eur (mil. Sk)

2005

2006

2007

2008

Letisko Bratislava

-0,066(-2)

0,664 (20)

0,764 (23)

0,830 (25)

ŽSR

-9,361 (-282)

-20,713 (-624)*

-47, 998 (-1446)*

-36,580 (-1102)

Cargo Slovakia

-14,207 (-428)

-23,381 (-855)

-8,365 (-252)

2,755 (83)

Slovenská pošta

17,526 (528)

10,788 (325)

7,037 (212)

2,589 (78)

SEPS (hrubý zisk)

25,460 (767)

36,547 (1 101)

46,737 (1 408)

27,717 (835)

Lesy SR

2,722 (82)

2,755 (83)

2,855 (86)

7,270 (219)

TIPOS

4,913 (148)

7,435 (224)

9,294 (280)

-68,3 (-2059)**

Vodohosp. výstavba

16,630 (501)

35,684 (1 075)

13,311 (413)

34,986 (1054)

STV

0,797 (24)

 0,465 (14)

-5,344 (-161)

-9,494 (-286)

SRo

-8,962 (-270)

-7,170 (-216)

-0,365 (-11)

-0,365 (-11)

Všeobecná ZP

n

6,7 (202)

-14,27 (-430)

0,03 (0,9)

Spoločná ZP

n

5,8 (174)

6,845 (206)

0,1 (3)

TASR

-0,232 (-7)

-0,325 (-9,8)

-0,133 (-4)

0,013 (0,4)

Zdroje: Výročné správy a internetové stránky podnikov

* Bez mimoriadnej pomoci štátu, ktorý na seba prevzal splácanie dlhu vo výške 20,4 mld. Sk v roku 2007, 6,4 mld. Sk v roku 2006 a 0,5 mld. Sk v roku 2005

** Po zaúčtovaní rezervy na riziko zo súdneho sporu vo výške 64 mil. eur (1932 mil. Sk)

n – nezistený údaj

POZNÁMKY KU KVALITE:

Sľub vyhodnotil inštitút INEKO známkou 2 (na škále -3 až 3). Štát by mal zabezpečiť efektívne fungovanie firiem, ktoré si ponechal vo vlastníctve.

 

Zatvoriť okno