Znovuzavedenie dane z darovania

ZNENIE SĽUBU:

SMER opätovne zavedie daň z darovania pri darovaní tretím osobám.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

Vláda SR navrhne daň z darovania pre tretie osoby tak, aby sa zúžil priestor pre špekulatívne prevody majetku a pranie špinavých peňazí.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

POZNÁMKY K PLNENIU:

---------------------------------------------------------------------
Miera plnenia k 2.8.2007: 0%
---------------------------------------------------------------------

POZNÁMKY KU KVALITE SĽUBU:

Tento sľub zrejme vychádzal z nedostatočnej analýzy: Výnos dane z darovania bol veľmi nízky, jej znovuzavedenie by si vyžiadalo ďalšie jednorázové náklady, bolo by neefektívne. Táto daň vedie ku špekuláciám, s ktorými nie je možné dnes u nás úspešne bojovať.
Zdroj: komentár INEKO, jún 2007

Zatvoriť okno