Diverzifikácia energetických zdrojov

ZNENIE SĽUBU:

SMER – sociálna demokracia podporí aktivity smerujúce k diverzifikácii dodávok a primeranému využitiu domácich zdrojov energií s cieľom znížiť prílišnú závislosť v dodávkach energetických zdrojov.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

Vláda SR pripraví Stratégiu energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2030 zabezpečujúcu (...) posilnenie pozície tranzitnej krajiny na trhu s elektrickou energiou, plynom a ropou a spoľahlivé zásobovanie tepelnou energiou a inými energonosičmi.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

Ponúka sa elegantné riešenie využiť dobudovanú vetvu ukrajinského ropovodu Odesa-Brody. Umožňuje prepravu ľahkej kaspickej ropy s napojením na ropovod Družba.
Zdroj: Ľubomír Jahnátek, minister hospodárstva (SMER), Trend, 21.8.2006

POZNÁMKY K PLNENIU:

---------------------------------------------------------------------
Miera plnenia k 30.10.2009: 1% - 25%
---------------------------------------------------------------------

Komentár INEKO:

Snahy vlády o diverzifikáciu energetických zdrojov zatiaľ prevažne nepriniesli želané výsledky. V rovine plánov tak ostávajú diskusie o napojení Slovenska na ropovod Odesa – Brody podobne ako aj zvýšený dovoz elektriny z Ukrajiny vybudovaním prípojky. Pri plyne bola impulzom k diverzifikácii plynová kríza v januári 2009, počas ktorej SPP, a.s. po prvý raz v histórii zabezpečila reverzný chod plynovodu do Českej republiky a to aj v prípade opakovania podobnej krízy. SPP, a.s. tiež v roku 2009 uzavrela zmluvy o dodávkach zemného plynu so spoločnosťami GDF Suez (do 500 mil. m3 ročne), E.ON Ruhrgas (do 350 mil. m3 ročne) a Verbundnetz Gas (do 30 mil m3 v prípade krízy), čím znížila závislosť od dodávok plynu z ruského Gazpromu. Vláda tiež podporuje projekt prepojenia plynovodov Slovenska a Maďarska, pre ktorý EÚ z protikrízového balíčka vyčlenila financie vo výške 30 mil. eur (vyše 900 mil. Sk), Slovensko by sa na celkovej sume 200 mil. eur (vyše 6 mld. Sk) malo podieľať sumou približne 15 mil. eur (vyše 450 mil. Sk).

Čo sa týka štruktúry energetických zdrojov, vláda podporila ďalšiu výstavbu jadrových blokov v Mochovciach i Jaslovských Bohuniciach, ďalej sa tak bude zvyšovať podiel dominantnej nukleárnej energie na celkovej produkcii energie na Slovensku.

 

Podiel produkovanej energie podľa zdroja z celkového objemu energie vyrobenej na Slovensku (%)

 

2005

2006

2007

Jadro

73,2

73,7

70,1

Obnoviteľné zdroje

14,1

14,1

17,5

Plyn

2,0

2,8

1,9

Ropa

1,0

1,0

4,3

Uhlie

10,2

8,9

9,8

Zdroj: Eurostat

 
Monitoring tlače:

 

SPP si objednal plyn od jednej zo svojich materských spoločností - E.ON Ruhrgas. Nemecká firma by SPP mala ročne dodávať 500 milónov kubických metrov zemného plynu.  Minulý rok sa ho na Slovensku spotrebovalo 5,7 miliardy. Nový kontrakt je podľa  predsedu predstavenstva SPP Bernda Wagnera uzatvorený na 10 rokov a má platiť od budúceho mesiaca. Pôjde o dodávky nad rámec toho, čo nám má dodávať Rusko.
Zdroj: SME 30.6.2009, Plyn zo západu je poistený

Projekt jednosmernej spojky pomocou ktorej chcelo Slovensko dovážať elektrickú energiu z Ukrajiny sa pravdepodobne nebude realizovať. "Vzhľadom na termín odstavenia 2. bloku jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach a vývoj diskusie o projekte jednosmernej spojky, sa znižuje reálnosť využitia tohto variantu na zvýšenie dovozu elektriny," uviedol pre agentúru SITA výkonný riaditeľ sekcie právnej podpory a komunikácie Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. Igor Gallo. Podľa neho sa však v súčasnosti hľadajú iné možnosti, ako doviesť elektrickú energiu z Ukrajiny... Elektrická energia sa mala dovážať na Slovensko prostredníctvom spomínanej jednosmernej spojky, ktorá by si vyžiadala investície zhruba 7 mld. Sk.
Zdroj: SME 27.2.2008, Slovensko chce viac elektriny z Ukrajiny

Vláda schválila návrh dohody s Ukrajinou o dlhodobých dodávkach elektrickej energie. Podľa dohody Ukrajina bude na Slovensko dodávať elektrinu od roku 2009, keď už bude uzatvorený aj druhý blok Jaslovských Bohuníc. Dodávky by mali trvať najmenej desať rokov. Podľa rezortu hospodárstva pôjde o dodávky dve až štyri terawatthodiny ročne.
SME 20.9.2007, Elektrinu budeme dovážať z Ukrajiny

Predseda vlády Róbert Fico potvrdil „politický záujem“ Slovenska dovážať elektrickú energiu od východného suseda. Naznačil to už na stretnutí vo februári tohto roku v Kyjeve. Základným predpokladom je prepojenie oboch energetických sústav. Slovensko prijalo ponuku investične sa podieľať na výstavbe zariadení, ktoré by umožňovali dovoz veľkých objemov elektriny.
Zdroj: SME 30.8.2007, Premiér Fico chce, aby Slovensko dovážalo energiu najmä z Ukrajiny

Zatvoriť okno