Obsahová reforma školstva

ZNENIE SĽUBU:

SMER bude presadzovať opatrenia, ktoré umožnia schváliť nový moderný zákon o výchove a vzdelávaní ako základný predpoklad obsahovej reformy v školstve.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

Nový minister školstva Ján Mikolaj si trúfa ukončiť obsahovú reformu slovenského školstva do konca svojho funkčného obdobia.
Zdroj: atlas.sk, 6.7.2006, http://dnes.atlas.sk/spravodajstvo/z-domova/28423/mikolaj-vysoke-skoly-maju-peniaze-ziskavat-z-inych-zdrojov-nez-od-studentov

 

POZNÁMKY K PLNENIU:

---------------------------------------------------------------------
Miera plnenia k 30.10.2009: 51% - 75%
---------------------------------------------------------------------

Komentár INEKO:

Školský zákon upravujúci obsahovú reformu školstva pre školy platí od školského roka 2008/2009. Hodnotenie jej kvality bude možné až po roku či dvoch praxe. Školy dostávajú možnosť určiť zhruba 30% učiva vlastným programom. Zmeny sa vzťahujú najskôr na prvé a piate ročníky základných škôl a prvé ročníky stredných škôl, postupne však budú počas štyroch rokov nabiehať aj v ďalších ročníkoch. Zákon tiež stanovil zníženie počtu žiakov v triedach približne o 20% a zaviedol povinnú výuku dvoch cudzích jazykov na základnej škole. Kritici reformy poukazujú na nedostatok času škôl na vytvorenie vlastných školských programov a ostávajúci monopol štátu na schvaľovanie učebníc, čo obmedzuje možnosť zavedenia inovatívnych programov.

Podľa prieskumu INEKO, do ktorého sa zapojilo 1600 učiteľov základných škôl v marci 2009, si učitelia pochvaľujú viac voľnosti a možnosti prispôsobiť učivo reálnemu životu, na druhej strane kritizujú nedostatok učebníc a pomôcok pre výučbu.

---------------------------------------------------------------------
Miera plnenia k 2.8.2008: 1% - 25%
---------------------------------------------------------------------

Vládna koalícia dnes v parlamente presadila nový zákon o výchove a vzdelávaní, ktorý by mal spustiť dlhoočakávanú reformu školstva... Najväčšou zmenou by mal byť vznik štátneho a školských vzdelávacích programov. Mali by totiž určiť nový obsah učiva, aby sa deti už nemuseli učiť informácie, ktoré v praxi nevyužijú. Zákon taktiež znížil limity maximálnych počtov žiakov v triedach či zrušil existenciu stredných odborných učilíšť... Školská reforma sa musí začať od septembra... Školy si dotvoria podľa vlastných potrieb zhruba 30 percent výučby v školských vzdelávacích programoch.
Zdroj: SME 22.5.2008, Reforma školstva prešla

Nový školský zákon počíta so znižovaním počtu žiakov v triedach. Limity sa sprísňujú, aby mali učitelia viac priestoru venovať sa deťom:

Školy budú mať na zníženie počtu žiakov tri roky, o výnimku zo zákona budú musieť požiadať Štátnu školskú inšpekciu. Menší počet žiakov v triede prináša zvýšené nároky na počet učiteľov a priestory.
Zdroj: SME 22.5.2008, Reforma školstva prešla

Vládny kabinet dnes schválil návrh školského zákona, ktorý by mal podľa ministerstva školstva otvoriť cestu k modernizácii vzdelávania na základných a stredných školách... Doposiaľ zverejnená verzia navrhovala, aby sa v triedach znížil maximálny počet žiakov... Výsledky žiakov by mali zlepšiť aj zmeny v učive. Z osnov by napríklad mali vypadnúť prebytočné informácie a školám návrh zákona ponúka viac voľnosti pri tvorbe obsahu hodín. V priemere približne 30 percent učiva by mohli tvoriť takzvaným školským vzdelávacím programom. Dopĺňal by povinné učivo určené štátnym vzdelávacím programom.
Zdroj: SME.sk 5.3.2008, Vláda schválila zmeny v učive

Viac slovenskej literatúry a športu chce minister Ján Mikolaj od septembra v školách. V prípade ostatných predmetov štát zoškrtá povinné hodiny takmer o tretinu. Na gymnáziách dokonca nebude v posledných dvoch ročníkoch okrem jazykov a telesnej výchovy povinné nič. Vyplýva to z návrhu Štátneho vzdelávacieho programu, ktorý má Pravda k dispozícii... „Zatiaľ je to pracovný materiál, ktorý ešte nie je schválený," povedal tajomník Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk... Podľa neho študenti získajú možnosť vybrať si zameranie, škola doplní program podľa ich záujmu. „Ak školy nebudú mať od septembra pripravené vlastné školské programy, ponúkneme im databázu, z ktorej si budú môcť nejaký vybrať," poznamenal Hajduk.
Zdroj: Pravda 10.1.2008, Mikolaj prepisuje deťom čítanky

Väčšia voľnosť pri vzdelávaní, menej učiva a menej žiakov v triedach by malo od budúceho septembra čakať žiakov v školách, taká je predstava ministra školstva Jána Mikolaja, ktorý včera predstavil svoj reformný školský zákon. Minister počíta s tým, že parlament by ho mal schváliť v máji.
Zdroj: SME 21.12.2007, Školy sa majú zmeniť od základu

 

PIRLS 2001

PIRLS 2006

V rámci testovaných krajín OECD

14. zo 17

12. z 18

V rámci testovaných krajín EÚ

-

12. z 18

V rámci všetkých testovaných krajín

19. z 34.

19. z 38

Zdroj: HN 10.12.2007, Slovenské deti nečítajú...

Poznámka 1: Štúdia PIRLS sleduje okrem čitateľských zvyklostí aj porozumenie čítanému textu - schopnosť nájsť a interpretovať informáciu či vyvodiť závery.
Poznámka 2: Údaje boli upravené na základe opravy autora článku.

Žiaci základných a stredných škôl zo Slovenska stále zaostávajú za rovesníkmi z vyspelých štátov sveta. V medzinárodnom prieskume PISA 2006 skončili Slováci opäť pod priemerom krajín Európskej únie a OECD. Väčšina slovenských žiakov vo veku 15 rokov podľa štúdie pokrivkáva vo všetkých troch testovaných disciplínach - čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Navyše, v porovnaní s rovnakým prieskumom z roku 2003 ich schopnosti stagnovali a dokonca sa mierne zhoršili.

Umiestnenie Slovenska (z 30 krajín OECD)

Gramotnosť

PISA 2003

PISA 2006

Matematická

22.

23.

Čitateľská

27.

26.

Prírodovedná

21.

25.

Zdroj: Svet testoval žiakov, Slováci prepadli

Menší počet detí v triedach, pravidelné hodnotenie vedomostí a schopností žiakov, bezplatný rok v škôlke či motivačné štipendiá na základných a stredných školách... Vláda včera schválila legislatívny zámer školského zákona, ktorý má školstvo nasmerovať k väčšej slobode, kreativite a cibreniu zručností a schopností.
Zdroj: HN 18.10.2007, Školy dostanú svoju ústavu

---------------------------------------------------------------------
Miera plnenia k 2.8.2007: 0%
---------------------------------------------------------------------

V obsahu (učiva) bude asi 70 percent určovať štát a zvyšok škola… V súčasnosti štát rozhoduje o 80 percentách učiva… Určite chceme dať viac hodín na telesnú výchovu, cudzie jazyky, informačné technológie. Posilniť chceme prírodné vedy a medzi prvoradé veci patrí aj národná kultúra a história… Práve tento týždeň sme schválili, ako sa budú vyučovať cudzie jazyky. Navrhujeme, aby bol jeden povinný od tretieho ročníka a ďalší voliteľný od piateho. Dohodli sme sa, že bude trojročné prechodné obdobie na zavedenie prvého cudzieho jazyka a možno až päťročné pre druhý...
Zdroj: Pravda, 07.06.2007, Študenti nemajú vzťah k národu (rozhovor s ministrom školstva Jánom Mikolajom)

POZNÁMKY KU KVALITE:

Obsahovú reformu určite treba uskutočniť. To vieme už asi jedno polstoročie. Načim pouvažovať, prečo sa to doteraz nepodarilo a až potom stanoviť cestu na dosiahnutie tohto cieľa.
Eugen Jurzyca, INEKO

Učebné osnovy je potrebné prispôsobiť novým podmienkam a potrebám, a to predovšetkým v zmysle rastúcich nárokov na aplikovanie poznatkov do praxe.
František Chovanec, Premier Consulting Prešov, spol. s. r.o.

Spôsob, ako sa učí, a čo sa učí na základných a stredných školách - sme niekde päťdesiat rokov späť. Ale kde sa podarí získať kvalitných ľudí, aby učili ináč? Za 10 000 čistého???
Juraj Nemec, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Všetko záleží od obsahu obsahovej reformy. Môže byť skvelá a posunúť školstvo ohromne dopredu, môže však spôsobiť aj katastrofu.
Robert Žitňanský, týždenník .týždeň

Vzhľadom na neurčitosť sľubu nie je jasné, o čo sa v ňom jedná.
Martin Filko, Sanigest International

Veľmi dôležitá reforma z dlhodobého hľadiska. Jeden z mála dobrých programových cieľov vlády SR,  ktorý má šancu na uskutočnenie.
Richard Kollár, University of Michigan, USA

Schválenie moderného zákona o výchove a vzdelávaní, a jeho následnú implementáciu, považujem za jednu z najdôležitejších úloh, pred ktorou vláda stojí.
Vladimír Tvaroška, Envico, a.s. (bývalý štátny tajomník MF SR)

Výborný a veľmi potrebný zámer, kurikulárna reforma je nevyhnutná a už dávno mešká. Samozrejme, musíme si počkať na jej reálny obsah.
Martin Chren, Nadácia F.A.Hayeka

Toto je tu na programe každé volebné obdobie. Chvályhodné, ak sa podarí splniť.
Anonymný autor

Zatvoriť okno