Viac peňazí­ pre vedu a výskum

ZNENIE SĽUBU:

SMER bude postupne zvyšovať objem finančných prostriedkov do vedy, výskumu a vývoja, a to transparentným financovaním Agentúry na podporu výskumu a vývoja, vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, výskumných zariadení, ale aj malých a stredných výskumných a vývojových centier až do výšky 0,8% z HDP z verejných zdrojov. (...) SMER bude legislatívne motivovať podnikateľskú sféru na investície do vzdelávania, vedy, výskumu a vývoja. (...) SMER bude vytvárať investičné stimuly – inteligentné investície podporujúce vznik technologických inkubátorov pri vysokých školách, SAV, rezortných a firemných vedeckých, výskumných a vývojových pracoviskách s vysokou pridanou hodnotou.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

Zo štátneho rozpočtu venovať postupne ročne na rozvoj vedy a výskumu minimálne 3,4% HDP.
Zdroj: Volebný program SNS

Zabezpečíme, aby sa trend zvyšovania podpory výskumu a vývoja z verejných prostriedkov neustále zvyšoval, aby sa dosiahlo podielu 1,5 % HDP v roku 2010 a aby celoštátny podiel výdavkov za oblasť výskumu a vývoja k HDP predstavoval 3%.
Zdroj: Volebný program HZDS, máj 2006

Cieľom vlády je, aby v spolupráci vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, výskumných a vývojových centier, vedeckých a technologických parkov, podnikateľských inkubátorov a technologicky orientovaných firiem a úspešného čerpania prostriedkov z fondov EÚ sa postupne dosiahla úroveň financovania vedy a techniky vo výške 0,8 % HDP.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

POZNÁMKY K PLNENIU:

---------------------------------------------------------------------
Miera plnenia k 30.10.2009: 1% - 25%
---------------------------------------------------------------------

Komentár INEKO:

Napriek nominálnemu rastu verejných výdavkov na vedu a techniku bol ich podiel na HDP v rokoch 2007 a 2008 nižší ako v roku 2006. Až v roku 2009 došlo k výraznejšiemu rastu aj v pomere k HDP, k čomu výrazne prispel prepad HDP ako aj významný nárast financovania z eurofondov. Celkový objem napriek tomu nedosiahne sľubovaných 0,8% HDP. Od augusta 2009 je účinný zákon o stimuloch pre vedu a výskum, ktorý firmám umožňuje získať dotácie i daňové úľavy pri investovaní najmä do aplikovaného výskumu.

 

Verejné výdavky na vedu a techniku v mil. eur (mld. Sk)

 

2006

2007

2008

2009

2010

Veda a technika

259 (7,81)

0,47% HDP

234 (7,06)

0,38% HDP

290 (8,75)

0,43% HDP

415 (12,5)

0,65% HDP*

456 (13,7)

0,68% HDP

* údaje o výške HDP zodpovedajú prognóze ministerstva financií aktuálnej k septembru 2009

Zdroj: Rozpočty verejnej správy na roky 2006 až 2012

---------------------------------------------------------------------
Miera plnenia k 2.8.2007: 0%
---------------------------------------------------------------------

 

Výdavky štátneho rozpočtu v mld. Sk

2006

2007

2007/2006

Veda a technika spolu

7,68
(0,47% HDP)

7,13
(0,40% HDP)

-7,16%

- z toho Slovenská akadémia vied

1,54

1,59

+3,2%

Zdroje:
Zákon o štátnom rozpočte na rok 2007
Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2007
Zákon o štátnom rozpočte na rok 2006

Časť z peňazí na vedu a výskum dostáva Slovenská akadémia vied. Tento rok to pri rozpočte asi 1,5 miliardy bude o 44,6 milióna viac ako vlani, čo podľa vedenia akadémie znamená, že podpora pre SAV v pomere k hrubému domácemu produktu klesá. Akadémia má navyše prepúšťať... V televízii sa nedávno pre vedu sporili bývalý a terajší minister financií Ivan Mikloš a Ján Počiatek. Mikloš vyčítal novej vláde, že celkové výdavky na vedu, ktoré boli vlani 7,7 miliardy, tento rok klesnú na 7,1 miliardy. Počiatek oponoval, že v Miklošovom rozpočte boli aj peniaze na stavbu cyklotrónového centra v Bratislave, ale po ich odrátaní výdavky na vedu na tento rok stúpli.
Zdroj: SME 17.1.2007, Veda opäť nepatrí medzi priority

POZNÁMKY KU KVALITE:

 

Ide o dobrý sľub. Vzdelanie je základným predpokladom dobre fungujúcej spoločnosti. Vláda však dodnes neurobila výrazné posuny smerom k navýšeniu peňazí do vedy a výskumu.
Radoslav Štefančík, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava

Dôležité je vytvoriť transparentný a motivačný mechanizmus na alokáciu týchto peňazí. Odmeňovať treba vedecký výstup, nie vyhľadávanie renty a replikáciu súčasnej praxe vo výskumných inštitúciách.
Martin Filko, Sanigest International

Samotné plošné navýšenie peňazí nepomôže. Potrebná je adresná štedrá podpora kvalitného výskumu a vedy.
Richard Kollár, University of Michigan, USA

Dotovať výskum len pre výskum je samoúčelné. Chce to kompletnú reformu školstva a s tým si zadefinovať aj čo očakávame od vedcov.
Anonymný autor

Lepšie by bolo zamerať sa na financovanie merateľných prínosov pre spoločnosť v týchto oblastiach, než na financovanie subjektov.
Eugen Jurzyca, INEKO

Podpora vedy, ak sa bude diať efektívnym spôsobom, je v súčasnej situácii jednou z kľúčových priorít Slovenska.
Vladimír Tvaroška, Envico, a.s. (bývalý štátny tajomník MF SR)

Poďme do toho, veď na to máme. Pokiaľ ide o príspevok investorov, asi by bolo dobre pamätať na to, že ani solidárna ľavicová vláda sa bez ich prínosu v takýchto ambicióznych plánoch nezaobíde.
Anonymný autor

"Čistý" sľub, presne rovnaký ako u predchádzajúcich vlád. Chýbajú zdroje.
Juraj Nemec, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Nesúhlasím s formou, hlavne garancia postavenia a toku financií do SAV.
Emília Sičáková-Beblavá, Transparency International Slovakia

V princípe správny záväzok, ktorý však ostro kontrastuje s postojom Smeru a jeho predstaviteľov k akademickej obci, SAV a vo verejnosti uznávaným expertom z vedeckého prostredia (predovšetkým sociálnych a ekonomických vied), ktorí sa kriticky vyjadrujú k niektorým sľubom a opatreniam vlády.
František Chovanec, Premier Consulting Prešov, spol. s. r.o.

Opäť percentá HDP a nalievanie peňazí, ktoré sa snáď nezastaví pri tom, že poradca premiéra dostal pár desiatok miliónov na vedecké vymyslenie novej národohospodárskej stratégie Slovenska...
Martin Chren, Nadácia F.A.Hayeka

Viac peňazí pre všetkých!!! Len odkiaľ?
Tomáš Kmeť, Investorsgroup Financial Services Inc., Kanada

Dobrý sľub, len sa ho nedarí napĺňať, o čom svedčí zákon o štátnom rozpočte na rok 2007 a 2007-2009.
Ľuboš Vagač, Centrum pre hospodársky rozvoj

Zatvoriť okno