Znižovanie odvodov do druhého piliera

ZNENIE SĽUBU:

Treba zmeniť aj nevýhodný pomer rozdelenia dôchodkových odvodov medzi Sociálnu poisťovňu a súkromné DSS. (...) Napríklad na 12 percent pre Sociálnu poisťovňu a 6 percent pre DSS. Našou povinnosťou je predsa znižovať deficit SP. Ak Smer bude vo vláde, nebudeme mať záujem riešiť tento problém tým, že tú dieru budeme plátať verejnými peniazmi, ktoré potrebujeme na iné účely.
Zdroj: Robert Fico, predseda strany SMER, týždenník Slovo, 31.5.2006

Musíme hľadať zatiaľ zdroje a keď to nebude možné a nenájdeme zdroje na vykrytie schodku v prvom pilieri, budeme možno musieť siahnuť aj k takémuto kroku.
Zdroj: Viera Tomanová, ministerka práce a sociálnych vecí, STV, O päť minút dvanásť, 23.7.2006

Ja hovorím, že treba tie peniaze, ktoré boli podelené v pomere 9 a 9 zmeniť v prospech prvého piliera tak, aby tam bola tá suma navýšená, čo sa nezdá tým, ktorí počítajú s druhými peniazmi, ale považujem to za nevyhnutný krok na nastolenie sociálnej spravodlivosti.
Zdroj: Vladimír Mečiar, predseda HZDS, STV, Volebné štúdio, 16.6.2006

POZNÁMKY K PLNENIU:

---------------------------------------------------------------------
Miera plnenia k 30.10.2009: 0%
---------------------------------------------------------------------

Poznámka INEKO: Pomer odvodov do 1. a 2. piliera nebol zmenený.

Na stretnutí so zástupcami dôchodkových správ­covských spoločností (DSS) minulý týždeň mal premiér Robert Fico podľa nemenovaného zdroja navrhnúť, aby sa percento príspevku do II. piliera na prechodné obdobie znížilo... Podľa denníka Pravda o možnosti znížiť príspevok do II. piliera z 9 na 6 percent na tri roky prebehlo aj rokovanie medzi ministerstvom práce a ministerstvom financií.
Zdroj: SME 10.9.2007, DSS rokovali s premiérom Ficom

---------------------------------------------------------------------
Miera plnenia k 2.8.2007: 0%
---------------------------------------------------------------------

Neviem prečo dnes niekto vykopáva otvorené dvere – vláda nepripravovala a nepripravuje žiadny zákon o zmene pomerov, pokiaľ ide o 9:9, teda tých 18 %.
Zdroj: Robert Fico, Úrad Vlády SR, 24.1.2007, http://www.vlada.gov.sk/aktuality_start.php3?id_ele=6942

POZNÁMKY KU KVALITE:

 

Znižovanie odvodov do druhého piliera by bol mimoriadne škodlivý krok, ktorý by neslúžil na nič iné, len na prejedenie peňazí v súčasnosti na úkor budúcich generácií.
Vladimír Tvaroška, Envico, a.s. (bývalý štátny tajomník MF SR)

Zavedenie II. piliera nie je príčinou deficitu I. piliera ale jeho riešením. Vysoké deficity I. piliera možno riešiť odstránením zásluhovosti, zmenou valorizácie dôchodkovej jednotky a navýšením veku odchodu do dôchodku.
Richard Ďurana, INESS

Optimálna forma prerozdelenia odvodov sa stala vecou politickej šarvátky namiesto veci odbornej diskusie. Zmena percenta sama osebe nie je až taká negatívna, problémom je úplná absencia odborného zázemia zástancov zmeny. Chýba akákoľvek hodnoverná analýza dôsledkov tejto zmeny. Taktiež, v prípade, že analýza potvrdí postoj vlády, je potrebné obhájiť a vysvetliť tento postoj aj pred verejnosťou.
Richard Kollár, University of Michigan, USA

Nastavený systém, do ktorého sa prihlásilo niekoľko stoviek tisíc občanov, by sa nemal meniť. Vláda by nemala riešiť terajšie problémy na úkor budúcich generácií.
Radoslav Štefančík, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava

Základná chyba je rozumieť odvodom tak, že sa delia medzi Sociálnu poisťovňu a DSS-ky, nie tak, že sa delia medzi občanov. Deficit SP nie je problém ale prejav problému, ktorým je to, že v priebežnom pilieri naša spoločnosť sľubuje rozdávať dlhodobo viac, než vyberie.
Eugen Jurzyca, INEKO

Zmena daňovej sadzby sa dá prežiť, lebo to vplýva na aktuálnu situáciu a človek vie na to reagovať. Ale zmeniť odvodovú sadzbu smerom nadol je s prepáčením podraz, pretože sa ľuďom siaha na budúce dôchodky a nevedia na to hneď reagovať. Môžu si začať viac sporiť v treťom pilieri, ale už nebudú môcť sa spoľahnúť na žiadnu vládu, že opäť nebude robiť nejaké nepredvídané zásahy.
Martin Jaroš, týždenník Trend

Jeden z najnegatívnejších sľubov Smeru. Dokazuje nekompetentnosť strany v sociálnej oblasti, nepochopenie základných demografických trendov a hnev strany socialistickej orientácie vyplývajúci z presunu veľkej časti verejných financií naspäť do súkromných rúk. Zároveň dokumentuje neschopnosť strany socialistickej orientácie uprednostniť národohospodársky záujem pred vlastnou ideológiu.
František Chovanec, Premier Consulting Prešov, spol. s. r.o.

Systém sa už rozbehol. Zásahy do neho, meniace prostredie výrazným spôsobom a s dopadom na subjekty "in", považujem za protiústavné.
Juraj Nemec, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Absolútne zlé riešenie, nesystémové, ideologické, ničiace jednu z mála dlhodobých systémových reforiem, ktorá sa skutočne podarila, dôkaz neschopnosti vlády skutočne riešiť problémy občanov.
Martin Chren, Nadácia F.A.Hayeka

Okrádanie ľudí a odsúvanie problému s I. pilierom do budúcnosti.
Róbert Kičina, Podnikateľská aliancia Slovenska

Aj toto opatrenie bude celkom iste pri lákaní investorov jedným z pádnych argumentov, ktoré ich presvedčia o tom, že na Slovensku je stabilné podnikateľské prostredie. Medzigeneračnej súdržnosti celkom iste prospeje, že sa vezme ľuďom v produktívnom veku, ktorí sa rozhodli zapojiť do II. piliera, aby sa mohlo dať viac skupine, ktorá je masívnejšie zastúpená medzi voličmi vládnych strán.
Anonymný autor

Zatvoriť okno