Podpora zahraničných investí­cií­

ZNENIE SĽUBU:

Zahraničné investície budú patriť k prioritám mojej činnosti. Nemôžeme prísť o zahraničných investorov. O tom bola aj diskusia pri úvodných rozhovoroch, či pôjdem do vlády. Myslím si, že zahraničných investorov treba na Slovensku udržať a pokiaľ možno prilákať ďalších.
Zdroj: Ľubomír Jahnátek, minister hospodárstva, SME, 7.7.2006, http://www.sme.sk/c/2796099/Jahnatek-Po-skonceni-misie-podakujem.html

POZNÁMKY K PLNENIU:

---------------------------------------------------------------------
Miera plnenia k 30.10.2009: 26% - 50%
---------------------------------------------------------------------

 

 

Významní zahraniční investori na Slovensku ostali a mnohí z nich, ako napríklad firmy Volkswagen, KIA, Sony alebo Samsung svoje investície rozširujú. Prílev priamych zahraničných investícií (PZI) napriek tomu po raste v roku 2006 začal klesať, keď v rokoch 2007 a 2008 dokonca dosiahol v pomere k HDP najnižšie úrovne od roku 1999. Podľa Národnej banky Slovenska (NBS) prišli v roku 2006 na Slovensko PZI vo forme majetkovej účasti a reinvestovaného zisku vo výške 3,3 mld. USD (97 mld. Sk) – 5,9% HDP, v roku 2007 vo výške 2,1 mld. USD (52 mld. Sk) – 2,8% HDP a v roku 2008 vo výške 2,2 mld. USD (47 mld. Sk) – 2,3% HDP. Tento vývoj reflektuje i klesajúci počet investičných projektov sprostredkovaných štátnou agentúrou na podporu investícií SARIO a ministerstvom hospodárstva. Týždenník Trend začiatkom roka 2009 vypočítal, že Slovensko bolo v rokoch 2002-2006 (s výnimkou roku 2005) na špici krajín V4 v PZI v pomere k HDP, v prvom polroku 2008 sa však prepadlo na posledné miesto.

 

Významným faktorom ovplyvňujúcim prílev investícií je od roku 2009 hospodárska kríza. Podľa Národného programu reforiem schváleného v októbri 2009 vláda očakáva, že prílev PZI sa v roku 2009 výrazne zníži z 2,2 mld. USD v roku 2008 na 0,6 mld. USD v roku 2009. Okrem krízy sú ďalším faktorom zhoršené podmienky pre podnikanie (viď sľub č. 16 „Zlepšenie podmienok pre podnikanie“). Vláda prijala viaceré opatrenia poškodzujúce investorov: obmedzila zisky zdravotných poisťovní, v dôsledku čoho dnes Slovensko čelí medzinárodnej arbitráži, výrazne znížila poplatky za správu aktív v druhom pilieri, ktoré podľa NBS nepokryjú prevádzkové náklady dôchodkových správcovských spoločností, presadila zákon znemožňujúci predstavenstvám monopolov navrhovať zmeny regulovaných cien bez súhlasu valného zhromaždenia. Vláda tiež zrušila poplatky za výmenu euro mincí bankami, prijala opatrenia obmedzujúce možnosti prevádzkovateľov podzemných zásobníkov plynu narábať s plynom v čase krízy či opakovane verbálne útočila na zahraničných investorov v automobilovom priemysle, energetike, zdravotníctve, v obchodných reťazcoch, bankách a v oblasti dôchodkového zabezpečenia.

Priame zahraničné investície v SR v mld. USD (mld. Sk)

Prílev PZI

2004

2005

2006

2007

2008

2009***

Majetkový kapitál

1,16 (37)

0,72 (22)

2,16 (64)

1,11 (27)

1,34 (29)

0,43 (13)

Reinvestovaný zisk

1,61 (52)

0,87 (27)

1,11 (33)

0,99 (25)

0,84 (18)

-0,16 (-5)

Medzisúčet

v % HDP*

2,77 (89)

6,5% HDP

1,59 (49)

3,3% HDP

3,27 (97)

5,9% HDP

2,10 (52)

2,8% HDP

2,18 (47)

2,3% HDP

0,27 (8)

Ostatný kapitál**

0,26 (8)

0,84 (26)

1,42 (42)

1,17 (29)

1,23 (26)

-0,53 (-16)

Spolu

3,03 (98)

2,43 (75)

4,69 (139)

3,26 (81)

3,41 (73)

-0,27 (-8)

* prepočet INEKO

** napríklad medzipodnikové úverové operácie

*** údaje za január až jún, prepočítané z USD pri kurze 1 EUR = 1,45 USD

Zdroj: NBS

 

Počet a objem investičných projektov cez agentúru SARIO v mil. eur (mld. Sk)

 

2004

2005

2006

2007

2008

Počet projektov

46

47

65

64

34

Objem plánovaných investícií

1678 (50,6)

658 (19,8)

607 (18,3)

1277 (38,5)

538 (16,2)

Zdroj: SARIO

 

Investičná pomoc Ministerstva hospodárstva

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009*

Investičná pomoc v mil. eur

(mld. Sk)

313

 (9,4)

0

304

(9,2)

115

(3,5)

28

(0,9)

37,1

(1,1)

Podporené investície v mil. eur (mld. Sk)

1600

(49,3)

0

1200

(36,1)

563

(17)

89

(2,7)

192

(5,8)

Počet podporených spoločností

18

0

48

15

4

7

* údaje za január až júl

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

TRENDU po prepočítaní údajov zo Svetovej banky vyšlo, že ukazovateľ aktivity zahraničných investorov v prepočte na HDP sa nachádza len málo nad jedným percentom. Slovensko tak v rámci regiónu Vyšehradskej štvorky vyšlo najhoršie. S hodnotou 2,3 percenta ho predbehlo i v problémoch sa zmietajúce Maďarsko. Na vrchol rebríčka sa dostala Česká republika. Potešiteľné je aspoň to, že hoci sa pre globálne zhoršovanie ekonomickej klímy spomaľoval prílev investícií v celej V4, vo všetkých štyroch krajinách sa udržal v pluse.
Zdroj: Trend 26.1.2009, Kam sa podeli investori


Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu ministerstvo hospodárstva výrazne utiahlo opasky v rozpočte. Vyjadrenia vlády o získavaní nových investorov sa tak menia na prázdne slová, ktoré je problém uskutočniť. Štátna agentúra sa v porovnaní s minulým rokom bude musieť uskromniť a dostane približne o desať percent nižšie dotácie. Oproti podpore v rokoch 2004 až 2006 je škrt ešte výraznejší - na účet si v tomto porovnaní pripíše približne iba polovicu peňazí.

Výška rozpočtu SARIO (v mil. Sk)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

134,3

128,6

115,3

78,9

80,8

74,0

Zdroj: HN 27.2.2009, Investičná agentúra zápasí s rozpočtom

Slovensko vlani pritiahlo prostredníctvom vládnej agentúry SARIO zahraničné investície za 538,1 milióna eur (16,21 miliardy korún), čo bolo o takmer tri pätiny menej ako v roku 2007. Novinárom to dnes oznámilo vedenie agentúry. Vlaňajšie výsledky poznačila globálna hospodárska kríza, väčšinu projektov SARIO zrealizovala ešte v prvom polroku.
Zdroj: SME.sk 2.2.2009, Príjmy štátu aj prílev investícií výrazne prepadli

Spomedzi zahraničných firiem najvyššiu sumu na Slovensku (v roku 2007) investoval kórejský Samsung do novej fabriky pri Galante - vyše 320 miliónov eur (10,7 miliardy korún). Celkovo na Slovensko (podľa SARIO) vlani prišlo 64 nových firiem, ktoré investovali vyše 1,2 miliardy eur (42,5 miliardy korún). Oproti roku 2006 je to dvojnásobok.
Zdroj: Pravda 18.1.2008, Podpora štátu priťahuje investorov menej

Investícia v mil. EUR

Počet nových pracovných miest

2002

310,6

6100

2003

1163,7

9099

2004

1677,7

15515

2005

692,4

9463

2006

607,0

14547

2007

1277,0

16852

Spolu

5728,4

71576

Zdroj: SME 18.1.2008, Najviac budú investovať elektrotechnici (podľa údajov SARIO)

Za prvé tri štvrťroky minulého roka zrealizovalo SARIO celkovo 48 investičných projektov. Na Slovensko tak prišli investície za viac ako miliardu eur. Na porovnanie, v roku 2006 sa SARIO podieľalo na 65 projektoch za 607 miliónov eur. Podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) dosiahli priame zahraničné investície za prvé tri štvrťroky minulého roka hodnotu približne 1,4 miliardy eur (viac ako 47 miliárd korún).
Zdroj: SME 7.1.2008, Zahraničné investície majú rásť

Za celý minulý rok ukončila Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) 65 investičných projektov v celkovom objeme 607 miliónov eur. Za prvých deväť mesiacov tohto roka to bolo 48 projektov za 1,062 miliardy eur... Najviac, až tretinu nových projektov, umiestnili zahraniční investori na východe Slovenska. Košický kraj prilákal 13 a Prešovský dva projekty.

Názov kraja

Počet nových projektov

Bratislavský

6

Zatvoriť okno