Zavedenie dobrovoľnosti v druhom pilieri dôchodkového zabezpečenia

ZNENIE SĽUBU:

(Druhý pilier) bude transformovaný na dobrovoľný dôchodkový systém (...).
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

Do tohto systému, ktorého produkt bude poskytovaný pri plnom rešpektovaní jeho účelu, t.j. zabezpečenia pravidelného príjmu počas celej doby dožitia v starobe, bude vnesený prvok dobrovoľnosti tak, aby jeho existencia nenarušila stabilitu priebežne financovaného systému.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

Chceme tento pilier urobiť dobrovoľný. To znamená tí, ktorí doňho teraz budú musieť vstupovať povinne, chceme zaviesť dobrovoľnosť vstupu. Týka sa to 30, maximálne 40 000 občanov a povedzme si, aj z tých niektorí vstúpia dobrovoľne do tohto piliera, to znamená, že to nijak nemôže ohroziť dôchodcovské správcovské spoločnosti.
Zdroj: Viera Tomanová, ministerka práce a sociálnych vecí, STV, O päť minút dvanásť, 23.7.2006

POZNÁMKY K PLNENIU:

---------------------------------------------------------------------
Miera plnenia k 30.10.2009: 100%
---------------------------------------------------------------------

Poznámka: INEKO: Vláda zrušila povinnosť pre mladých ľudí vstúpiť do 2. piliera od roku 2008.

---------------------------------------------------------------------
Miera plnenia k 2.8.2008: 100%
---------------------------------------------------------------------

V prvom polroku budúceho roka bude mať viac ako 1,5 mil. sporiteľov... možnosť vrátiť sa z dvojpilierového systému do výlučne priebežne financovaného dôchodkového systému spravovaného Sociálnou poisťovňou. Od začiatku budúceho roka sa druhý dôchodkový pilier zdobrovoľní aj pre mladých ľudí, ktorí sa narodili po 31. decembri 1986. Mladí ľudia tak dostanú možnosť rozhodnúť sa, či vstúpia do druhého piliera v období šiestich mesiacov od prvého zamestnania sa.

Zdroj: Sme.sk 30.10.2007, Druhý pilier nebude povinný

Vláda chce od januára budúceho roka otvoriť druhý penzijný systém. Do konca júna 2008 budú z neho môcť vystúpiť ľudia, ktorí podľa Fica „vstúpili pre klamlivú reklamu a osoby, pre ktoré je nevýhodný". Zároveň doň budú môcť ľudia vstúpiť.
Zdroj: Pravda 23.8.2007, Vláda získa z penzií 6,5 miliardy

---------------------------------------------------------------------
Miera plnenia k 2.8.2007: 0%
---------------------------------------------------------------------

POZNÁMKY KU KVALITE:

Sľub zhodnotil inštitút INEKO známkou -2.5 (na škále -3 až +3). Zrušením povinnosti pre mladých ľudí vstúpiť do  druhého piliera vláda riskuje zvýšenie záťaže Sociálnej poisťovne v budúcnosti.

Zatvoriť okno