Zachovanie druhého piliera dôchodkového zabezpečenia

ZNENIE SĽUBU:

SMER – sociálna demokracia rešpektuje vytvorenie tzv. druhého kapitalizačného piliera a v prípade účasti v novej vládnej koalícii podporí jeho zachovanie.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

Starobné dôchodkové sporenie ako súčasť dôchodkového systému založené na kapitalizačnom princípe a na princípe zásluhovosti vláda aj naďalej zachová.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

POZNÁMKY K PLNENIU:

---------------------------------------------------------------------
Miera plnenia k 30.10.2009: 51% - 75%
---------------------------------------------------------------------

Komentár INEKO:

Druhý pilier ostal zachovaný, vláda však viacerými krokmi významne ohrozila jeho existenciu:

 

Monitoring tlače:

Na stretnutí so zástupcami dôchodkových správ­covských spoločností (DSS) minulý týždeň mal premiér Robert Fico podľa nemenovaného zdroja navrhnúť, aby sa percento príspevku do II. piliera na prechodné obdobie znížilo... Podľa denníka Pravda o možnosti znížiť príspevok do II. piliera z 9 na 6 percent na tri roky prebehlo aj rokovanie medzi ministerstvom práce a ministerstvom financií.
Zdroj: SME 10.9.2007, DSS rokovali s premiérom Ficom

Vláda chce od januára budúceho roka otvoriť druhý penzijný systém. Do konca júna 2008 budú z neho môcť vystúpiť ľudia, ktorí podľa Fica „vstúpili pre klamlivú reklamu a osoby, pre ktoré je nevýhodný". Zároveň doň budú môcť ľudia vstúpiť.
Zdroj: Pravda 23.8.2007, Vláda získa z penzií 6,5 miliardy

POZNÁMKY KU KVALITE:

Sľub zhodnotil inštitút INEKO známkou 3.0 (na škále -3 až +3). Vytvorenie druhého piliera dôchodkového zabezpečenia malo rozložiť zdroje financovania budúcich dôchodkov medzi domáci trh práce a svetové finančné trhy a tým aj zvýšiť šance Slovenska na úspešné vyrovnanie sa so starnutím obyvateľstva. Mala sa tak dlhodobo posilniť bezpečnosť dôchodkového systému.

Zatvoriť okno