Zvýšenie podpory farmárov

ZNENIE SĽUBU:

SMER – sociálna demokracia bude presadzovať taký systém finančných podpôr v poľnohospodárstve, ktoré zrovnoprávnia slovenských poľnohospodárov s poľnohospodármi v okolitých krajinách a umožnia spravodlivú súťaž v rámci Európskej únie.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

Chceme rešpektovať dohody, ktoré umožňujú dať farmárom viac prostriedkov, ako dostávajú doteraz.
Zdroj: Miroslav Jureňa (HZDS), minister pôdohospodárstva, Pravda, 12.7.2006

Minister pôdohospodárstva Miroslav Jureňa (ĽS-HZDS) chce do programového vyhlásenia zahrnúť zvýšenie doplatkov priamych platieb poľnohospodárom. "Našli sme s koaličnými partnermi zhodu, aby percentá, ktoré sú vynegociované, boli samozrejmosťou." V budúcom roku by mali slovenskí farmári dostať podľa jeho predstáv doplatky do úrovne 70 percent.
Zdroj: Miroslav Jureňa, minister pôdohospodárstva (HZDS), Hospodárske noviny, 18.7.2006, http://openiazoch.zoznam.sk/info/zpravy/more.asp?NewsID=46018

 

POZNÁMKY K PLNENIU:

---------------------------------------------------------------------
Miera plnenia k 30.10.2009: 100%
---------------------------------------------------------------------

Komentár INEKO:

Podpora farmárov každým rokom rastie, k poklesu dochádza až v roku 2010. Na rozdiel od predchádzajúcej vlády bola v troch rozpočtoch súčasnej vlády na roky 2007 až 2009 farmárom pridelená maximálna možná podpora povolená pravidlami EÚ, nižšiu podporu dostanú len v roku 2010.

 

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Podpora zo štátneho rozpočtu v mil. eur

59,8

49,8

146,1

335,1

394,5

360,4

Úroveň priamych platieb

53,55%

54%

70%

80%

90%

90%

Maximálna úroveň dotácie

60%

65%

70%

80%

90%

100%

Zdroj: Rozpočet verejnej správy na roky 2009 až 2011, Návrh rozpočtu VS na roky 2010 až 2012

 

Monitoring tlače:

Farmári budú musieť v ďalších dvoch rokoch znova bojovať o najvyššie dotácie od štátu. Hoci pôdohospodárstvo patrí medzi priority vlády Roberta Fica, v rokoch 2009 a 2010 im ministerstvo financií zatiaľ navrhuje priame platby len na najnižšej úrovni stanovenej Európskou úniou. Tento aj budúci rok pritom poľnohospodári získali od štátu najvyššie možné doplatky.

Rok

Peniaze zo štátneho rozpočtu

Úroveň priamych platieb

Výška maximálnej dotácie

2004

2,5 mld. Sk

53,1%

55%

2005

1,8 mld. Sk

53,55%

60%

2006

1,5 mld. Sk

54%

65%

2007

4,4 mld. Sk

70%

70%

2008*

3,8 mld. Sk

80%

80%

2009*

0

?

90%

2010*

0

?

100%

* návrh rozpočtu na roky 2008 až 2010

Zdroj: Pravda 20.11.2007 (podľa údajov MP SR), O dotácie budú musieť farmári zabojovať

Poznámka INEKO: Priame platby farmárom dosiahnu podľa vládneho návrhu štátneho rozpočtu na rok 2008 80% priemeru EÚ-15.

 

Výdavky ŠR (v mld. Sk)

2006

2007

2008

Ministerstvo pôdohospodárstva

22,3

(1,37% HDP)

23,4

(1,31% HDP)

29,2

(1,47% HDP)

- dotácie podnikateľom

18,7

19,5

25,9

Zdroje:
Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2008
Zákon o štátnom rozpočte na rok 2007

---------------------------------------------------------------------
Miera plnenia k 2.8.2007: 100%
---------------------------------------------------------------------

Priame platby pre poľnohospodárov - rozpočtovaný objem 10,9 mld. Sk, čo v roku 2007 predstavuje maximálnu možnú úroveň dorovnania priamych platieb na úroveň 70% úrovne v krajinách EÚ 15 (v roku 2006 predstavovali priame dotácie poľnohospodárom 7,4 mld. Sk, čo predstavovalo 54% z úrovne krajín EÚ 15).
Zdroj: INEKO, projekt HESO, júl – december 2006

POZNÁMKY KU KVALITE:

 

Krok späť, ak je zámerom vlády budovať modernú vzdelanostnú ekonomiku založenú na vysokej pridanej hodnote. Príspevky poľnohospodárom kazia hospodársku súťaž, umelo zvyšujú ceny potravín, znevýhodňujú zaostalé regióny a odčerpávajú peniaze z oblastí, kde sú užitočnejšie - služby, vzdelávanie, výskum a veda, moderné technológie.
Richard Kollár, University of Michigan, USA

Zvýhodňovanie farmárov v bohatých krajinách nie je správna politika. Slovensko však nemôže na všetky takéto kroky EÚ reagovať rovnako. Čo ak by sa Nemecko rozhodlo zničiť našich producentov medu exportnými dotáciami, preženiem, sto miliárd Euro? Aj my by sme sa rozhodli dotovať našich producentov rovnakou sumou? Alebo by bolo pre nás lepšie doviezť med z Nemecka zadarmo a z ušetrených peňazí pomôcť našim medárom uplatniť sa na inom trhu?
Eugen Jurzyca, INEKO

Neefektívny sľub podporiť odvetvie, ktorého význam pre ekonomiku a trh práce je relatívne malý a klesajúci. Tento sľub sa už žiaľ premietol aj do výrazného rastu zdrojov v rozpočte, ktoré budú chýbať napríklad na financovanie rozvoja vedomostnej ekonomiky.
Ľuboš Vagač, Centrum pre hospodársky rozvoj

Zvýšenie zdrojov na priame platby farmárov automaticky znamená zníženie zdrojov pre iné oblasti. Priame platby by nemali byť prioritou, Slovensko má v súčasnosti aj dôležitejšie oblasti.
Vladimír Tvaroška, Envico, a.s. (bývalý štátny tajomník MF SR)

Výdavky na políciu a súdnictvo spolu sú nižšie ako výdavky na poľnohospodárstvo.
Richard Ďurana, INESS

V zmysle Národného strategického plánu rozvoja vidieka je sľub akceptovateľný. Na druhej strane ale zapadá do neefektívnej podpory sektora, ktorý si vyžaduje výraznú reformu na komunitárnej úrovni (EÚ).
František Chovanec, Premier Consulting Prešov, spol. s. r.o.

Súhlas, ale potrebné sú aj ďalšie kroky na ochranu veľkých aj malých poľnohospodárov - od regulácie fungovania maloobchodu (praktiky hypermarketov) až po reguláciu predaja na trhoviskách.
Juraj Draxler, Centre for European Policy Studies, Brusel, Belgicko

Takže ak je systém podpôr v okolitých krajinách zle nastavený, tak treba rovnako zle nastaviť aj náš…
Tomáš Kmeť, Investorsgroup Financial Services Inc., Kanada

Dotácie poľnohospodárom treba zrušiť, ťažkopádne si to začína uvedomovať už aj EÚ. Vláda by napríklad tu mohla nájsť zdroje na zdravotníctvo či školstvo...
Martin Chren, Nadácia F.A.Hayeka

Dávať peniaze na najmenej produktívne odvetvie? Nebolo by šikovnejšie venovať tieto peniaze napríklad na Minervu a keď z toho naši farmári skrachujú, kupovať si lacné potraviny z Rakúska a nechať si tak jedlo zadotovať rakúskymi daňovými poplatníkmi?
Martin Jaroš, týždenník Trend

Najmenej efektívne verejné výdavky sa ešte zvyšujú... Agrolobisti tlieskajú... A ostatní platia.
Robert Žitňanský, týždenník .týždeň

Zbytočne vyhadzované peniaze. Zaujímavé, že v EÚ pracuje v poľnohospodárstve cca 5 % ľudí a ide na nich 30 % rozpočtu EÚ. To je úplne choré...
Robert Kičina, Podnikateľská aliancia Slovenska

Akákoľvek snaha o zachovanie súčasného systému dotovaného poľnohospodárstva je nelogická a neudržateľná.
Juraj Javorský, týždenník Trend

Súčasnú poľnohospodársku politiku EÚ považujem za anachronizmus.
Juraj Nemec, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Zatvoriť okno