Viac peňazí­ na šport

ZNENIE SĽUBU:

Štát zabezpečí postupný nárast financovania športu.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

POZNÁMKY K PLNENIU:

---------------------------------------------------------------------
Miera plnenia k 30.10.2009: 51% - 75%
---------------------------------------------------------------------

Komentár INEKO:

 Podiel rozpočtovaných výdavkov na šport stúpa v absolútnom vyjadrení, no v pomere k HDP s nástupom súčasnej vlády klesal až do roku 2008. Od roku 2009 výdavky prudko stúpli najmä vďaka štátnym dotáciám na výstavbu hokejového a futbalového štadióna v Bratislave. V decembri 2008 vláda schválila dotáciu približne 41 mil. eur (vyše 1.2 mld. Sk) na opravu Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave, ktoré majú byť prerozdelené v rokoch 2009-10. V júli 2009 tiež vláda prisľúbila z nasledujúcich troch rozpočtov vyčleniť takmer 70 mil. eur (približne 2.1 mld. Sk) na stavbu nového futbalového štadióna na tehelnom poli. V oboch prípadoch ide o jednorazové dotácie, vláda nevypracovala dlhodobú stratégiu rozvoja infraštruktúry.

V roku 2008 štát prispel sumou 3 mil. eur (91 mil. Sk) na rozbeh financovanie športového kanála STV, ktorý má tiež prispieť k rozvoju popularity športu. Dlhodobé financovanie kanála zatiaľ nie je vyriešené.

 

Verejné výdavky na podporu športu

 

2006

2007

2008

2009

2010

V mil. Eur (mld. Sk)

% z HDP

42,0 (1,3)

0,077%

41,6 (1,3)

0,068%

42,8 (1,3)

0,064%*

51,3 (1,5)

0,081%*

105,9 (3,2)

0,157%

*údaje o výške HDP zodpovedajú prognóze ministerstva financií aktuálnej k septembru 2009

Zdroj:  Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012

Monitoring tlače:

Tento rok nedostane slovenský šport z kapitoly ministerstva v prepočte ani miliardu korún. Pôvodne v nej bolo na Národný program rozvoja športu vyčlenených 33 603 631 eur (1,012 miliardy Sk), ale v rámci vládou nariadenej viazanosti minister zobral športu vyše 1,5 milióna eur (takmer 46 miliónov Sk). Plánovaná suma tvorila len 0,24 percenta štátneho rozpočtu na rok 2009. 
Zdroj: SME 29.5.2009, Štát hokeju pridal a futbalu ubral

V roku 2004 šlo zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rezortného ministerstva školstva na šport 1 026 miliónov Sk a nasledujúci rok dokonca 1 058 miliónov. Odvtedy štátny príspevok klesá. Na rok 2006 mal šport sľúbenú miliardu a 20 miliónov, ale po vládnej reštrikcii napokon dostal len 935 miliónov. Prísľub na tento rok je tiež v objeme 1,020 miliardy, ale skutočnosť bude možno zasa nižšia. Na budúci rok je už nižší aj plán.
Zdroj: SME 17.10.2007, Športu sľúbili viac, no dostáva ešte menej

 

Výdavky ŠR (v mld. Sk)

2006

2007

2008

Národný program rozvoja športu

1,02

(0,063% HDP)

1,02

(0,057% HDP)

1,01

(0,051% HDP)

Zdroje:
Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2008
Zákon o štátnom rozpočte na rok 2007

---------------------------------------------------------------------
Miera plnenia k 2.8.2007: 0%
---------------------------------------------------------------------

 

Výdavky štátneho rozpočtu v mld. Sk

2006

2007

2007/2006

Národný program rozvoja športu

1,02

1,02

0,0%

Zdroje:
Zákon o štátnom rozpočte na rok 2006
Zákon o štátnom rozpočte na rok 2007

Zatvoriť okno