Komplexné riešenie rómskej problematiky

ZNENIE SĽUBU:

SMER – sociálna demokracia vníma postavenie rómskej národnostnej menšiny za nezlučiteľné s postavením Slovenskej republiky v Európe. Bez aktívnej pomoci štátu a európskych inštitúcií vidí túto otázku ako neriešiteľnú. Súčasné iniciatívy neriešia to hlavné – integráciu Rómov do slovenskej spoločnosti, väčšina aktivít nemá plošný účinok alebo je len snahou o zmiernenie najmä sociálnych dopadov. SMER – sociálna demokracia bude iniciovať vypracovanie projektu, ktorý bude znamenať systémové, komplexné riešenie. (...) SMER – sociálna demokracia je rovnako pripravený po zhodnotení návrhov predložených rómskymi organizáciami prijať aj nasledujúce opatrenia:
- legislatívne upraviť hmotnú motiváciu pre príslušníkov rómskej národnostnej menšiny, ktorí si aktívnym prístupom zabezpečia zamestnanie
- podporovať výstavbu sociálneho bývania za predpokladu aktívnej spoluúčasti zainteresovaných príslušníkov rómskej národnostnej menšiny
- uskutočňovať audit konkrétnych projektov pomoci rómskej národnostnej menšine s cieľom zabrániť neefektívnemu vynakladaniu finančných prostriedkov
- pristúpiť k úprave vlastníckych vzťahov k pozemkom, na ktorých sa nachádzajú rómske osady.
Zdroj: Volebný program SMER-u

Vláda naďalej považuje riešenie rómskej problematiky za svoju prioritu. Na jej realizáciu bude podporovať všetky rozvojové programy s cieľom zlepšovať život Rómov a integráciu rómskej komunity do spoločnosti... Vo väčšej miere než doposiaľ budú v regionálnom rozvoji riešené sociálno-ekonomické problémy rómskej komunity s dôrazom na komplexný charakter prijímaných opatrení...
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

 

POZNÁMKY K PLNENIU:

---------------------------------------------------------------------
Miera plnenia k 30.10.2009: 0%
---------------------------------------------------------------------

Komentár INEKO:

Vláda do konca septembra 2009 nepokročila v čerpaní 180 miliónov eur (takmer 5.5 mld. Sk) vyčlenených na rómsku problematiku. Vláda odvolala dve splnomocnenkyne pre rómske komunity Kláru Orgovánovú a Aninu Botošovú, pričom došlo k vzájomnému obviňovaniu z neschopnosti a neochoty riešiť rómsku otázku, ale aj z klientelizmu pri prideľovaní dotácií. Realitou je tiež rastúce napätie medzi väčšinovým obyvateľstvom a rómskou menšinou, keď sa napríklad obyvatelia Šarišských Michalian a Krompách pridali k extrémistom, aby protestovali proti rómskej kriminalite. Rastúcu popularitu protirómskych extrémistov potvrdzuje aj ich pokus o založenie politickej strany.

Neziskové organizácie Nadácia Milana Šimečku a Inštitút rómskej verejnej politiky v novembri 2008 zverejnili odpočet vládnych sľubov týkajúcich sa marginalizovaných rómskych komunít. V odpočte zhŕňajú, že z 19 sľubov zostalo 12 nesplnených (napr. výstavba štartovacích bytov, potláčanie neznášanlivosti, výstavba sociálnych zariadení, zníženie nezamestnanosti), zvyšných 7 bolo splnených iba čiastočne (napr. bránenie núteným vysťahovaniam, boj s extrémizmom, výstavba bytov nižšieho štandardu). Neziskové organizácie tiež vláde vytýkajú nedostatočnú analýzu súčasnej situácie a vplyvu uskutočnených opatrení.

Monitoring tlače: 

Nízke vzdelanie mnohých Rómov, ktoré nestačí, aby sa uplatnili na trhu práce, zlú hygienu alebo bývanie bez kanalizácie, často aj bez vody alebo elektriny, chce podpredseda vlády pre menšiny Dušan Čaplovič riešiť pomocou Koncepcie rozvoja rómskej menšiny v najbližších šiestich rokoch, ktorú schválila včera vláda... Do roku 2013 dostane Slovensko na uskutočnenie koncepcie z európskych fondov 200 miliónov eur... Návrhy rozvoja:

·                     zaviesť povinnú predškolskú prípravu päťročných detí do roku 2013

·                     vytvoriť podmienky na vzdelávanie v rómskom jazyku

·                     rozvíjať systém nultých ročníkov pre šesťročné deti, nespôsobilé nastúpiť do prvého

·                     vytvárať predpoklady na uzákonenie povinnej 12-ročnej školskej dochádzky do roku 2012

·                     prispieť k zníženiu natality a k zvýšeniu veku prvorodičiek v sociálne vylúčených komunitách

·                     znížiť úmrtnosť v rómskych komunitách

·                     budovať „sociálne podniky “

·                     novelizovať zákon o pomoci v hmotnej núdzi tak, aby príspevok na bývanie dostával priamo správca bytu
Zdroj: SME 27.3.2008, Kam pôjdu peniaze pre Rómov sa ešte nevie

Úžerníkov, ktorí vyslovene vyciciavajú rómsku národnostnú menšinu, bude treba v spolupráci s ministerstvom vnútra odhaľovať a ísť im po krku. Na bilančnej tlačovej besede to vyhlásil podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič s tým, že „ak sa tohto vredu nezbavíme, tak rómsku národnostnú menšinu zo svojich problémov nevyliečime“. Rómsku problematiku má riešiť aj Návrh strednodobej koncepcie rozvoja rómskej národnostnej menšiny, ktorý je v súčasnosti v pripomienkovom konaní.
Zdroj: HN 18.1.2008, Čaplovič ide po úžerníkoch

Slovensku bola udelená cena za porušovanie práv na bývanie za trvalé porušovanie práv Rómov na primerané bývanie. Ocenenie dostalo od Centra pre práva na bývanie a vysťahovanie (COHRE) so sídlom v Ženeve. "Jedným z hlavných dôvodov, prečo sme tento rok udelili cenu Slovensku, je existencia množstva chatŕč a rómskych osád, neschopnosť zamedziť nútenému vysťahovávaniu Rómov, rozšírená diskriminácia Rómov v prístupe na bývanie kombinovaná s redukciou sociálnej pomoci," uviedol na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave Claude Cahn z COHRE.
Zdroj: SME.sk 5.12.2007, Slovensko vyhlásili za porušovateľa práv na bývanie

Vláda zatiaľ pasívne pristupuje k záväzkom, ktoré si pri riešení rómskeho problému dala v programovom vyhlásení, hovorí Laco Oravec z Nadácie M. Šimečku. Doteraz nesplnila ani sľub, že zadefinuje existenčné minimum či sociálne bývanie... Definícia by mohla pomôcť riešiť prípady sťahovania neplatičov, čo sa dialo naposledy v Nových Zámkoch... Peter Pollák z Inštitútu rómskej verejnej politiky hovorí, že vláda sľubovala aj povinnú predškolskú dochádzku. „Pre Rómov má toto opatrenie obrovský význam, pomáha prekonávať bariéry, ktoré bránia rómskym deťom byť úspešnejšími.“
Zdroj: SME 5.10.2007, Vláda neplní sľuby, ktoré dala Rómom

Asi tridsať rómskych neplatičov z Nových Zámkov sa nový majiteľ budovy pokúša od pondelka vysťahovať do Šalova v Levickom okrese a ďalších obcí. Chlapov odviezol na korbe nákladiaka s nábytkom, ženy a deti v autobuse. Majiteľ budovu s 300 obyvateľmi kúpil od mesta... Asi tridsať ľudí previezli v pondelok do Šalova. Vraj ich nalákali na fotografie domov ako z katalógu. V skutočnosti mali tri rodiny bývať v dvoch starých zdevastovaných budovách, bez vody, elektriny a toaliet.
Zdroj: SME 13.9.2007, Rómov sťahujú, tí sa vracajú

---------------------------------------------------------------------
Miera plnenia k 2.8.2007: 0%
---------------------------------------------------------------------

Zatvoriť okno