Zaujímavé fakty


História výnosov na kapitálových trhoch (1900-2002)

Výnosovosť prvého piliera dôchodkového systému možno posudzovať podľa rastu reálnej mzdy a výnosovosť druhého piliera podľa výnosov akcií, dlhopisov, prípadne ich portfólia na kapitálových trhoch. Nasledujúca tabuľka a graf porovnávajú tieto údaje za USA počas posledných 50 rokov. Údaje sú rozdelené na 30-ročné intervaly, čo je relevantné obdobie z pohľadu dôchodkového sporenia.

USA

Reálna mzda

Akcie

Dlhopisy

Portfólio (50:50)

1950-1979

2,22

6,7

-1,7

2,50

1960-1989

1,41

5,2

1,4

3,30

1970-1999

1,06

8,0

3,6

5,80

1980-2002*

1,18

8,3

7,1

7,70

* pre reálne mzdy 1980-2000

Interpretácia údajov:

Za posledných 50 rokov boli v USA výnosy na kapitálových trhoch väčšinou vyššie ako rast reálnej mzdy. Pozoruhodná je však relatívne slabá výkonnosť dlhopisov v rokoch 1950-1989.


Nasledujúca tabuľka a graf porovnávajú výnosnosť portfólia akcií a dlhopisov v pomere 50:50 na kapitálových trhoch USA, Japonska a celého sveta.

(50%-50%)

USA

Japan

World

1900-1929

4,05

4,90

2,40

1910-1939

3,65

4,70

2,15

1920-1949

5,25

-7,40

3,55

1930-1959

3,90

-5,90

3,15

1940-1969

3,25

-5,65

3,05

1950-1979

2,50

6,75

4,10

1960-1989

3,30

6,95

4,70

1970-1999

5,80

4,50

6,10

1980-2002

7,70

4,55

6,55

Annual Average

4,10

1,45

3,45

Source: Global Investment Returns Yearbook 2003, ABN-AMRO, London Business School

Interpretácia údajov:

Roky 1920-1969 patrili v Japonsku k veľmi slabým z pohľadu zhodnotenia investícií na kapitálových trhoch. V skutočnosti došlo k prepadu výnosov, čo sa odrazilo aj na nízkej 1,45-percentnej priemernej ročnej výnosnosti za celé sledované obdobie.


Nasledujúca tabuľka a graf porovnávajú výnosnosť dlhopisov na kapitálových trhoch USA, Japonska a celého sveta.

 

USA

Japan

World

1900-1929

1,3

2,8

-0,4

1910-1939

3

2,8

0,8

1920-1949

3,9

-9,2

1,9

1930-1959

0,8

-13,2

-0,1

1940-1969

-1,8

-12,1

-1,6

1950-1979

-1,7

0,8

0,6

1960-1989

1,4

4

2,9

1970-1999

3,6

3,9

4,9

1980-2002

7,1

7,1

6,6

Annual Average

1,9

-1,2

1,5

Source: Global Investment Returns Yearbook 2003, ABN-AMRO, London Business School

Interpretácia údajov:

Údaje dokumentujú rizikovosť investovania výlučne do dlhopisov, ako aj nízke (v prípade Japonska dokonca záporné) priemerné výnosy za celé sledované obdobie.


Nasledujúca tabuľka a graf porovnávajú výnosnosť akcií na kapitálových trhoch USA, Japonska a celého sveta.

 

USA

Japan

World

1900-1929

6,8

7,0

5,2

1910-1939

4,3

6,6

3,5

1920-1949

6,6

-5,6

5,2

1930-1959

7,0

1,4

6,4

1940-1969

8,3

0,8

7,7

1950-1979

6,7

12,7

7,6

1960-1989

5,2

9,9

6,5

1970-1999

8,0

5,1

7,3

1980-2002

8,3

2,0

6,5

Annual Average

6,3

4,1

5,4

Source: Global Investment Returns Yearbook 2003, ABN-AMRO, London Business School

Interpretácia údajov:

Údaje dokumentujú pomerne stabilné a vysoké zhodnocovanie akciových trhov. Za pozornosť však stojí vývoj v Japonsku najmä v rokoch 1920-1969, ale aj v rokoch 1980-2002, kde sa prejavila dlhodobá recesia japonského hospodárstva.