Scenár:  
 
2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
  zobrazovať:
     
Dôchodkový vek:  
Pôrodnosť:  
Valorizácia:  
Výška nových dôchodkov oproti súčasnosti: %  
Odvody do II. piliera: %  
Podiel vstupujúcich do II. piliera: %  
     
   
     
súčasný stav
nový stav
nový stav bez II. piliera
 
rok
celkový dlh (% HDP)
prebytok / deficit (% HDP)
HDP (mil. €)