SOROS NÁM UŽ DÁVNO NEPOMÁHA. POMÔŽTE NÁM, PROSÍM, TERAZ VY

Dátum: 14.03.2022

Budeme veľmi vďační, ak sa tak rozhodnete poukázaním 2 % z daní (údaje viď nižšie) a/alebo cez darcovský portál: https://ineko.darujme.sk/76/

Od vzniku INEKO v roku 1999 nevisíme na šnúrke nikoho a slobodne, nezávisle a konzistentne presadzujeme myšlienky a hodnoty, ktorým veríme. V ostatnom období sa ukázalo a ukazuje, aké sú potrebné: demokracia, optimálne pravidlá a ich dodržiavanie, dobre fungujúce inštitúcie, rozhodovanie na základe dát, dôkazov a faktov, princípy dlhodobej udržateľnosti, súťaživosti,, transparentnosti, znižovanie informačnej asymetrie meraním a zverejňovaním kvality a efektívnosti verejných služieb.

Potrebujeme však aj vašu pomoc a podporu. Hoci aj malý dar od vás nás povzbudzuje, motivuje a pomáha nám udržať činnosť a aktivity INEKO, aby sme mohli naďalej pokračovať v šírení týchto myšlienok, princípov a hodnôt vo verejnom dianí a diskusii. V minulom roku sa nám to darilo cez takmer 1700 mediálnych výstupov a citácií INEKO.

Údaje potrebné na poukázanie 2 % z daní:

Obchodné meno (Názov): Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 31800939
Sídlo: Bajkalská 25, 82718 Bratislava

ĎAKUJEME!


Foto: extraplus.sk