Zvýšenie platov učiteľom by mala sprevádzať hlbšia reforma školstva

Dátum: 23.02.2009

Predvolebný sľub ,,vyššie platy v školstve, zlepšenie sociálneho statusu učiteľov“ zhodnotili odborníci v prieskume1 INEKO známkou 1,6 (na škále -3 až +3). Zhodli sa na správnosti sľubu, pretože naši učitelia majú v medzinárodnom porovnaní nižšie platy v pomere k priemernej mzde. Viacerí upozornili, že samotné zvyšovanie platov neprinesie aj vyššiu kvalitu vzdelávania. Potrebná je celková reforma, ktorej súčasťou by mala byť racionalizácia počtu učiteľov a nepedagogických pracovníkov, ako aj zavedenie obsahovej reformy s väčším priestorom pre súťaž medzi školami a sebarealizáciu kvalitných učiteľov.

Znenie sľubu:

Slovensko vykazuje jedno z najnižších ohodnotení práce v školstve, keď priemerné platy v tejto oblasti boli o 17% nižšie ako priemerná mzda v národnom hospodárstve. (…) SMER bude presadzovať opatrenia, ktoré umožnia schváliť nový zákon o postavení pedagogických pracovníkov s novým motivujúcim platovým systémom, odborným rastom a sociálnym statusom.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

Podľa Smeru by učitelia mali dostávať aspoň 1,2-násobok priemerného platu v národnom hospodárstve.
Zdroj: Pravda 11.07.2006

Cieľom vlády SR je postupne dosiahnuť v tomto volebnom období priemerný plat v školstve na úrovni priemerného platu v národnom hospodárstve.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

Vybrané komentáre ku kvalite sľubu:
(Zdroj: Prieskum INEKO, máj 2007)

Učitelia sú naozaj podľa medzinárodných štatistík porovnávajúcich relácie k národným priemerným mzdám platení u nás slabo. Škoda, že tento cieľ nehovorí o ceste, ako sa má dosiahnuť. Ak by ňou bolo “schválenie zákona”, ľudstvo by už dnes nemalo žiaden problém. Stačilo by na všetko schváliť zákon.
Eugen Jurzyca, INEKO

Áno, za podmienky racionalizácie siete a počtu učiteľov a nepedagogických pracovníkov, a zavedenia kurikulárnej reformy s väčším priestorom pre konkurenciu medzi školami a sebarealizáciu kvalitných učiteľov pri tvorbe obsahu výučby.
Martin Chren, Nadácia F.A.Hayeka

Zvýšenie socioekonomického statusu učiteľov je podmienené výraznou reformou školského systému. Samotné vyššie platy nevyriešia problém nízkej a klesajúcej kvality slovenského vzdelávania.
Martin Filko, Sanigest International

Súhlas, ale celé školstvo potrebuje komplexnú reformu, ktorú neurobili ani Dzurindovci. Opäť však nechápem, odkiaľ Smer berie tie číselné sľuby – aspoň 1,2-násobok priemerného platu v národnom hospodárstve. Prečo nie 2-násobok či 5-násobok?
Vladimír Benč, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku

Pekný cieľ; horšia bude realizácia – peňazí je málo a štúdium spoplatniť nechceme.
Robert Kičina, Podnikateľská aliancia Slovenska

Sľuby a lamentácie – čo politici sľúbili a čo z toho plnia

Ostatné spracované sľuby:

1 V prieskume INEKO hodnotilo 26 odborníkov kvalitu 50 najvýznamnejších sľubov predstaviteľov súčasnej vlády. Uvedený text obsahuje vybrané komentáre odborníkov ku kvalite sľubu, to znamená k vplyvu, aký by malo splnenie daného sľubu na ekonomiku Slovenska. Kompletné znenie sľubov, ich hodnotenie vrátane komentárov, ako aj zoznamu odborníkov nájdete na stránke projektu: Sľuby a lamentácie – čo politici sľúbili a čo z toho plnia.