Podpora bývania mladých rodín musí byť adresná

Dátum: 24.02.2009

Predvolebný sľub „podpora bývania pre mladé rodiny a chudobných“ zhodnotili odborníci v prieskume1 INEKO známkou 0,1 (na škále -3 až +3). Podľa viacerých je bývanie najmä mladých rodín s nízkym príjmom sociálnym problémom, ktorý treba adresne riešiť. Druhá skupina upozorňuje, že pri súčasnej vyspelosti bankového sektora a dostupnosti pôžičiek štátne zásahy na trhu s bytmi nie sú žiaduce. Pre posúdenie prínosu sľubu by vláda mala pripraviť správu, ako jednotlivé opatrenia prispeli k zlepšeniu životnej úrovne mladých ľudí.

Znenie sľubu:

SMER – sociálna demokracia bude preto presadzovať, aby sa legislatívnymi úpravami v oblasti hypotekárnych úverov a Štátneho fondu rozvoja bývania zvýšila dostupnosť hypotekárnych úverov a pôžičiek zo štátneho fondu; SMER – sociálna demokracia uvažuje s opätovným zavedením štátneho príspevku k hypotekárnemu úveru, ktorý by bol adresnou pomocou pre mladé rodiny; forma príspevku by bola dávka štátnej sociálnej podpory, ktorá by bola hradená z kapitoly MPSVaR na základe adresných kritérií; SMER – sociálna demokracia sa bude rovnako usilovať o rozšírenie možností využitia Štátneho fondu rozvoja bývania. (…) SMER – sociálna demokracia bude preto presadzovať, aby sa zaviedla manželská pôžička, ktorú by poskytoval Štátny fond rozvoja bývania; jej cieľom je poskytnúť mladej rodine určitú finančnú sumu, maximálne 200.000,- Sk zo Štátneho fondu rozvoja bývania napr. na stavebné úpravy bytu alebo domu, na zariadenie domácnosti a iné potreby.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

Vybrané komentáre ku kvalite sľubu:
(Zdroj: Prieskum INEKO, máj 2007)

Bývanie mladých rodín je sociálnym problémom, ktorý je potrebné riešiť.
Juraj Nemec, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Nakoľko v mnohých oblastiach SR nie je stále dostatok bytov, sú opatrenia v podpore bývania vítané. Je však potrebné, aby boli adresné.
Richard Kollár, University of Michigan, USA

Na rozdiel od dôchodcov sú mladé rodiny skutočne najohrozenejšou skupinou. Na druhej strane, skutočne navrhované nástroje môžu byť pozitívnymi riešeniami – to sotva. Stavebné sporenie a hypotéky už dnes využívajú iné skupiny, navyše, trhová konkurencia ich robí veľmi prístupnými. Mladomanželské pôžičky evokujú návrat do socializmu, ale povedzme, výmenou za zrušenie niekoľkých desiatok nezmyselných dávok by boli najakceptovateľnejšie z uvedenej ponuky.
Martin Chren, Nadácia F.A.Hayeka

Pri súčasnej vyspelosti bankového sektora a dostupnosti pôžičiek sú už takéto zámery anachronizmom.
Anonymný autor

Len kde na to všetko a pre všetkých nájsť peniaze? Kvitujem, že v oblasti bývania je potrebné pomôcť najmä chudobným domácnostiam.
Ľuboš Vagač, Centrum pre hospodársky rozvoj

Populistický sľub nezohľadňujúci reálny vývoj a trendy na hypotekárnom trhu, ktorý v posledných rokoch zaznamenal vysoký nárast, zvýšil dostupnosť hypoték a preukázal zbytočnosť stimulácie bývania zo strany vlády.
František Chovanec, Premier Consulting Prešov, spol. s. r.o.

Adresná sociálna politika, podpora bývania je pre štát užitočná.
Robert Kičina, Podnikateľská aliancia Slovenska

Sľuby a lamentácie – čo politici sľúbili a čo z toho plnia

Ostatné spracované sľuby:

1 V prieskume INEKO hodnotilo 26 odborníkov kvalitu 50 najvýznamnejších sľubov predstaviteľov súčasnej vlády. Uvedený text obsahuje vybrané komentáre odborníkov ku kvalite sľubu, to znamená k vplyvu, aký by malo splnenie daného sľubu na ekonomiku Slovenska. Kompletné znenie sľubov, ich hodnotenie vrátane komentárov, ako aj zoznamu odborníkov nájdete na stránke projektu: Sľuby a lamentácie – čo politici sľúbili a čo z toho plnia.