Nie je vhodné regulovať monopoly deformovaním cien

Dátum: 04.02.2008

Predvolený sľub ,,prísnejšia regulácia monopolov, tlak na zníženie cien“, zhodnotili odborníci v prieskume1 INEKO zápornou známkou -1,0 (na škále -3 až +3). Podľa väčšiny je regulácia monopolov namieste. Najlepším spôsobom je však odstraňovanie štátnych bariér vstupu do odvetvia a nie deformovanie cien. Otázne teda ostáva, či sa vláde podarí nájsť vhodné nástroje na dlhodobé presadzovanie regulačnej politiky, alebo je to len ,,búchanie po stole“, ktoré má dať ľuďom klamný pocit istoty, že vláda niečo robí.

Znenie sľubu:

“Stop nenažranosti SPP a vlády” – stálo na dvoch transparentoch, ktoré poslanci Smeru v daždi priviazali o plot centrály SPP. Robert Fico (citát): “Smer – Sociálna demokracia nebude nikdy rezignovať na úlohu štátu pri tvorbe cien energií a vytvorí mechanizmus, ktorý umožní štátu chrániť obyvateľov pred bezohľadnou cenovou politikou monopolu.”
Zdroj: Robert Fico, predseda strany SMER, Rádio Slovensko, Rádiožurnál, 4.8.2005

“Upozorňujeme monopoly, že čas na vyjednávanie sa kráti. Vláda má nástroje, ako skrotiť neobmedzenú expanziu energetických monopolov,” povedal minister na tlačovej besede po rokovaní vlády. Politika týchto energetických podnikov podľa neho “vyráža tromfy z rúk ostatným podnikateľským subjektom, ktorí nedokážu akceptovať vo svojich výrobkoch zvýšené ceny energií a dostávajú sa do veľmi nevýhodnej pozície z hľadiska exportu”.
Zdroj: SME, 9.8.2006, názov článku: “Jahnátek: Nenásytné monopoly obmedzujú podnikanie v SR”

Vybrané komentáre ku kvalite sľubu:
(Zdroj: Prieskum INEKO, máj 2007)

Boj s monopolmi je záslužná, no často neľahká úloha, s ktorou sa stretajú pravdepodobne všetky svetové vlády. Otázne však je, či bude vláda vedieť zvoliť primeraný spôsob boja, ktorý nepoškodí záujmy občanov SR.
Richard Kollár, University of Michigan, USA

Najlepším bojom proti monopolom je z hľadiska spotrebiteľa odstraňovanie štátnych bariér vstupu do odvetvia.
Richard Ďurana, INESS

Súhlasím s lepšou a prísnejšou reguláciou. Kľúčovým však podľa mňa je liberalizácia “monopolistických” odvetví.

Vladimír Benč, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
Ceny energií by mali byť nastavené tak, aby umožňovali efektívne investície do energetiky, zároveň by však nemali prinášať z týchto investícií neprimerané zisky. Monopoly majú prirodzený záujem zvyšovať svoje zisky, štát by mal byť spravodlivým rozhodcom.
Vladimír Tvaroška, Envico, a.s. (bývalý štátny tajomník MF SR)

Od roku 1994 je preukázateľne zrejmé, že Slováci chcú na čele štátu vidieť “samcov”, ktorí vedia búchať do stola aspoň tak dobre ako Nikita Sergejevič Chruščov. Vysvetlenie netreba hľadať v ekonomickej, ale biologickej teórii: slabé spoločenstvá (alebo tie ktoré samy seba vnímajú ako slabé) hľadajú útočisko u lídrov prezentujúcich okázalú a hlučnú silu. Triezve nehľadajú hlučných silákov, ale premýšľajúcich reprezentantov, ktorí z definície vyplývajúcej úlohy štátu ako regulátora nie len trhových vzťahov nerobia zbytočný PR fetiš, ale premyslený a efektívny systém, na ktorý sa občan môže spoľahnúť aj vo chvíľach, keď vláda nedýcha “nenažrancom” na krk (lebo to nie je jej prioritná, ani jediná úloha). Tento sľub je zlý preto, lebo zbytočne navodzuje u obyčajného človeka atmosféru neistoty z toho, čo si v zemľankách počneme, keď sa báťuška prestanú tým nenažrancom konštantne dívať na prsty.
Anonymný autor

Drzé a populistické vydieranie podnikov; deformácie cenovej politiky firiem sa prejavia v znížených investíciách týchto firiem napr. do infraštruktúry (riziko výpadkov dodávok energií); odstraňovanie cenových deformácií v budúcnosti zvýši infláciu a môže ohroziť plnenie Maastrichtských kritérií.
Robert Kičina, Podnikateľská aliancia Slovenska

Sľuby a lamentácie – čo politici sľúbili a čo z toho plnia

Ostatné spracované sľuby:

1 V prieskume INEKO hodnotilo 26 odborníkov kvalitu 50 najvýznamnejších sľubov predstaviteľov súčasnej vlády. Uvedený text obsahuje vybrané komentáre odborníkov ku kvalite sľubu, to znamená k vplyvu, aký by malo splnenie daného sľubu na ekonomiku Slovenska. Kompletné znenie sľubov, ich hodnotenie vrátane komentárov, ako aj zoznamu odborníkov nájdete na stránke projektu: Sľuby a lamentácie – čo politici sľúbili a čo z toho plnia.