Otázky novinárov a odpovede INEKO 2018


 • 15.1.2018

Otázka (Filip Domovec, Plus Jeden Deň)
Dobrý deň, asi sa nedal očakávať bezproblémový nábeh na ezdravie, predsa len tých výhrad od lekárov je dosť, prosím preto o stanovisko:

 • Možno už po prvých dňoch označiť slovenský projekt ezdravie za fiasko?
 • Štát označil tento rok za nábehový. Robí ministerstvo zdravotníctva a NCZI dosť, aby v budúcom roku už všetko fungovalo tak ako má?

Odpoveď Dušana Zachara:
Fiaskom by som nazval minulosť tohto projektu, kedy sa spackalo, čo sa dalo. Súčasné vedenie rezortu zdravotníctva a NCZI muselo za pár mesiacov investovať veľa času, úsilia a peňazí na to, aby sa spred 10 rokov zle nadizajnovaný projekt, v ktorom nefiguroval pacient v stredobode záujmu, opravil a jeho funkcionality zosúladili tak, aby sme ho v oklieštenej podobe a rozsahu mohli spustiť od tohto roku. Pamätám sa, že na začiatku, keď sa súčasné vedenie rezortu ujímalo funkcií, málokto veril, že sa pokročí v príprave projektu eHealth natoľko, že ho bude možné spustiť od začiatku tohto roka. Nakoniec sa to podarilo (aj keď nie v úplnom funkčnom rozsahu), takže to je možné pochváliť a oceniť.
Implementácia projektu sa za posledné obdobie urýchlila, ale samozrejme sa nedalo očakávať že pri projekte, ktorý bol od jeho začiatku roky sprevádzaný mnohými problémami, sa jeho implementačná fáza podarí realizovať bez ťažkostí. Bolo takmer isté, že problémy nastanú. Tento rok bude nábehový a progres bude postupný, evolučný a dúfajme, že na konci roka bude do eZdravia zapojených viac poskytovateľov a pacientov ako na jeho začiatku.

 • 12.1.2018

Otázka (Daša Račková, TASR)
Dobrý deň, rada by som vedela Váš názor na prezentovanú informáciu ministra Druckera o tom, že VšZP uzatvorí rok 2017 so ziskom. Spýtam sa Vás to ako laik.

 • Máme sa z toho tešiť, alebo sú tam nejaké úskalia, o ktorých minister nehovorí Napríklad imanie.
 • Čo si o tom myslíte?

Odpoveď Dušana Zachara:
Je dobré, ak poisťovňa vykáže za minulý rok z bežnej činnosti zisk. Okrem úsporných opatrení v rámci ozdravného plánu tomu dopomohol aj dobrý vývoj ekonomiky, teda vyšší rast príjmov, ako sa očakávalo. Do toho treba zarátať aj koncoročné dofinancovanie sektora zvýšením platby za poistencov štátu. Verme, že vedenie poisťovne vytvára v súlade s princípmi zodpovedného hospodára, ako aj v súlade s právnymi predpismi technické rezervy v dostatočnej výške, aby sa nezopakovala prax predošlých vedení VšZP, ktoré zanechali za sebou mínové polia a straty, na ktoré súčasné vedenie poisťovne teraz naráža a dopláca na ne.

Štátna poisťovňa sa bude musieť vyrovnať so svojou neblahou minulosťou, ktorá ju doviedla do pásma negatívneho vlastného imania. To je pre každý hospodáriaci subjekt veľký problém, keďže nevykazuje primeranú kapitálovú vybavenosť, teda stabilitu, ktorá má slúžiť v krízových situáciách na to, aby boli nároky veriteľov – poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a následne nepriamo aj pacientov zabezpečené.

Ak však VšZP zopakuje aj v nasledujúcich rokoch dobré hospodárske výsledky, tak sa postupne vráti aj do pozitívnych čísel pri vlastnom imaní. Treba pokračovať v úsporných opatreniach. V tejto súvislosti by bolo dokonca prínosom, keby ozdravný plán pokračoval aj v nasledujúcich rokoch. Predstavoval by totižto akýsi obranný štít pred politikmi a tlakmi na neudržateľné zvyšovanie výdavkov poisťovne, ktorá ešte nie je úplne vyliečená.

Nutnosť ozdravovania poisťovne je daňou za zlé hospodárenie v minulosti a malo by byť zároveň mementom do budúcnosti. Ak by teraz štát poisťovni pomohol pri navýšení základného imania, tak by to jednak pokrivovalo konkurenčné prostredie a jednak by to vytváralo živnú pôdu pre zadlžovanie poisťovne do budúcnosti, lebo by sa touto štátnou pomocou “oklamal”, resp. obišiel proces ozdravovania poisťovne cez nutné úsporné opatrenia a negatívne dôsledky šafárenia z minulosti by už neboli tak na očiach, boli by rýchlo zabudnuté. To by pre politikov znamenalo nízke politické náklady, vznik morálneho hazardu a riziko pre hospodárenie VšZP do budúcnosti, kedy by sa v prípade problémov znovu očakávala pomoc zo strany štátu.

Ešte je tu aj možnosť, aby si VšZP vyriešila zlú kapitálovú vybavenosť vzatím si úveru vo forme tzv. podriadeného dlhu.

 • 10.1.2018

Otázka (Zuzana Matuščáková, Hospodárske noviny)
Dobrý deň, rada by som sa vás opýtala na názor týkajúci sa záporného vlastného imania Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

 • Ako by to malo podľa vás ministerstvo riešiť?
 • Je vôbec možné vložiť peniaze prípadne majetok do vlastníctva Všzp bez toho, aby to bolo zvýhodňovanie oproti zvyšným dvom poisťovniam?
 • Člen dozornej rady Marcel Klimek sa vyjadril, že ak sa tento problém nevyrieši tak formálne hrozí ďalšie vykazovanie straty poisťovne a je možné, že Všzp bude musieť predložiť znova ďalší ozdravný plán.
 • Minister Drucker tiež na fb zverejnil že koniec 2017 skončila všzp so ziskom. Myslíte si, že sa im podarí udržať tento stav?

Odpoveď Dušana Zachara:
Je dobré, že poisťovňa vykáže za minulý rok z bežnej činnosti zisk. Okrem úsporných opatrení v rámci ozdravného plánu tomu dopomohol aj dobrý vývoj ekonomiky, teda vyšší rast príjmov, ako sa očakávalo. Ak to VšZP zopakuje aj v ďalších rokoch, tak sa postupne vráti aj do pozitívnych čísel pri vlastnom imaní. Treba pokračovať v úsporných opatreniach. V tejto súvislosti by bolo dokonca prínosom, keby ozdravný plán pokračoval aj v nasledujúcich rokoch. Predstavoval by totižto akýsi obranný štít pred politikmi a tlakmi na neudržateľné zvyšovanie výdavkov poisťovne, ktorá ešte nie je úplne vyliečená. Nutnosť ozdravovania poisťovne je daňou za zlé hospodárenie v minulosti a malo by byť zároveň mementom do budúcnosti. Ak by teraz štát poisťovni pomohol pri navýšení základného imania, tak by to jednak pokrivovalo konkurenčné prostredie a jednak by to vytváralo živnú pôdu pre zadlžovanie poisťovne do budúcnosti, lebo by sa touto štátnou pomocou “oklamal”, resp. obišiel proces ozdravovania poisťovne cez nutné úsporné opatrenia a negatívne dôsledky šafárenia by už neboli tak na očiach. To by pre politikov znamenalo nízke politické náklady, vznik morálneho hazardu a riziko pre hospodárenie VšZP do budúcnosti, kedy by sa v prípade problémov znovu očakávala pomoc zo strany štátu.

Ešte je tu možnosť, aby si VšZP vyriešila zlú kapitálovú vybavenosť vzatím si úveru vo forme tzv. podriadeného dlhu.

 • 10.1.2018

Otázka (Lucia Brožová, SITA)
Ahoj. Vedel by si mi poslat par viet / reakciu na material v MPK o zdanovani poistenia?

Odpoveď Petra Goliaša:
Nepovazujem za spravne, ak vlada zavadza nove dane, ked sa jej rekordne zvysuju prijmy do rozpoctu. Na druhej strane doterajsi odvod z nezivotneho poistenia bol nesystemovy, preto je lepsie, ked bude teraz nahradeny danou. Este lepsie by ale bolo, keby ho vlada zrusila bez nahrady. Nova dan sa dotkne starych aj novych zmluv, prejavi sa teda v drahsich poistkach, ktore v koncenom dosledku zaplatia klienti poistovni.

 • 9.1.2018

Otázka (Jarmila Horáková, SME)
Vážený pán riaditeľ Goliaš, v redakcii SME pripravujeme tematickú prílohu o stredných školách, ktorá je určená deviatakom, ktorí si budú na SŠ podávať prihlášky. Mala by tam byt aj téma o rebríčkoch, ktoré každoročne zostavujete. Mal by to byt rozhovor s vami, v ktorom by sme rodičom vysvetlili či tento rebríček môže byt pre nich pomôckou pri výbere školy.

 1. Každoročný rebríček INEKO informuje o výsledkoch žiakov v školskom roku. Odporučili by ste rodičom, aby sa ním pri výbere strednej školy pre svojho potomka riadili?
 2. V čom im váš portál môže byť nápomocný?
 3. Aké kritériá by mal rodič spolu s deviatakom pri výbere strednej školy brať do úvahy?
 4. Nedávno som čítala, že rodičia venujú viac času výberu mobilu pre potomka ako výberu strednej školy. Je na tom podľa vás čosi pravdy?
 5. Stretávam sa aj s názorom, že váš rebríček a zverejňované informácie nie sú objektívne…..
 6. Ak by ste vy boli v úlohe rodiča deviataka ako by ste postupovali pri rozhodovaní o jeho vzdelaní?

Odpoveď Petra Goliaša:

 1. Odporúčame rodičom, aby rebríček používali ako pomocný ukazovateľ pri výbere školy. Výsledky žiakov napovedajú o tom, do akého kolektívu prídu ich deti, čo je pre vývoj jednotlivca dôležitý faktor. Vypovedajú o získaných vedomostiach v matematike, slovenskom jazyku a cudzích jazykoch, ďalej o úspešnosti absolventov na trhu práce, ako aj o úspešnosti študentov vo vybraných predmetových súťažiach. Rodičia by si tiež mali pozrieť ďalšie údaje zverejňované na portáli http://skoly.ineko.sk/, predovšetkým údaje o pridanej hodnote zo slovenského jazyka, úspešnosti v prijímaní absolventov na vysoké školy ako aj výsledky štátnej inšpekcie. Pre získanie presnejšieho obrazu o kvalite by rodičia mali navštíviť konkrétnu školu, rozprávať sa s učiteľmi a pýtať sa napríklad na významné úspechy školy, zahraničnú či firemnú spoluprácu, technické vybavenie alebo štruktúru predmetov. Dobrým zdrojom sú nepochybne aj názory absolventov či rodičov študentov, ktorí už so školou majú reálnu skúsenosť.
 2. Okrem rýchleho zobrazenia kľúčových informácií o zvolenej škole je výhodou možnosť porovnať ktorúkoľvek školu s ostatnými podľa vybraných ukazovateľov. Či už podľa celkového hodnotenia, alebo podľa výsledkov maturít v konkrétnom predmete, miery nezamestnanosti absolventov s ohľadom na regionálne rozdiely, ale napríklad aj podľa toho, koľko peňazí na žiaka má škola k dispozícii. Porovnanie možno zobraziť v rebríčku škôl podľa zvolených kritérií alebo s pomocou priameho výberu konkrétnych škôl. Rodičia si napríklad môžu zvoliť porovnanie výsledkov v maturite z anglického jazyka za všetky gymnáziá v okruhu do 20 kilometrov od určitej školy.
 3. Rodičom sa snažíme uľahčiť výber zostavením celkového hodnotenia INEKO, do ktorého vstupujú tri ukazovatele. Ide o výsledky maturít, mieru nezamestnanosti absolventov a mimoriadne výsledky žiakov v rôznych súťažiach. Okrem toho osobitne odporúčame pozrieť sa na výsledky pridanej hodnoty zo slovenského jazyka, ktorá vypovedá o tom, ako škola dokázala posunúť vedomosti žiakov od vstupu na školu až po výstup. Škola s veľmi dobrým hodnotením INEKO a súčasne vysokou pridanou hodnotou bude pravdepodobne kvalitnejšia. Ako významný ukazovateľ kvality sa ukazuje byť aj celková atmosféra školy. Ak je škola otvorená diskusii so študentmi aj rodičmi, ak sa nebojí otvorene hovoriť o výsledkoch študentov a absolventov aj v porovnaní s inými a ak učitelia na škole navzájom spolupracujú a dobre vychádzajú, svedčí to v jej prospech. Samozrejme, podstatným kritériom je aj vzdialenosť školy od bydliska či práce rodičov.
 4. Z vlastnej skúsenosti to nemôžem potvrdiť, vychádzam však z veľmi malej vzorky mojich známych. Každopádne rozdiely medzi školami sú veľké a nie je jedno, kam rodičia dajú svoje dieťa. Aj preto im chceme pomôcť s našim portálom. Veríme, že lepšia informovanosť rodičov v konečnom dôsledku zvýši motiváciu škôl zlepšovať sa a tiež pomôže riešiť príčiny zaostávania niektorých škôl. To sa iste nepodarí aj bez zásahov štátu či zriaďovateľa. Privítali by sme, keby štát venoval meraniu výsledkov žiakov, informovaniu rodičov o výsledkoch a riešeniu priepastných rozdielov medzi školami podstatne väčšiu pozornosť ako doteraz. Napríklad je pre nás nepochopiteľné, prečo verejnosť stále nepozná platy absolventov jednotlivých škôl, hoci tieto údaje je možné pomerne ľahko získať zo Sociálnej poisťovne.
 5. Kritika väčšinou vychádza z toho, že hodnotenie INEKO vypovedá len o výsledkoch na výstupe zo školy, čo je pravda. Škola, ktorá si už na vstupe vybrala najlepších žiakov, tak zrejme bude aj v našom hodnotení patriť medzi najlepšie. Hodnotenie preto nemusí vždy vypovedať o kvalite práce učiteľov, ale skôr o kvalite študentov. Práve preto odporúčame pozerať sa aj na pridanú hodnotu. Tú však zatiaľ máme k dispozícii len za slovenský jazyk a za menšiu vzorku škôl, preto nie je súčasťou celkového hodnotenia. Ďalšia kritika smeruje k tomu, že hodnotíme len úzky výsek ukazovateľov. Na školách sa učí mnoho predmetov, významnou súčasťou výsledkov školy sú aj mäkké zručnosti ako napríklad hodnoty a postoje študentov, schopnosť spolupracovať, diskutovať či vyhľadávať informácie. Naše hodnotenie tieto výsledky nezohľadňuje, pretože k tomu nemáme potrebné dáta. Preto je dobré brať naše rebríčky len ako pomôcku pri výbere školy a nie ako definitívnu výpoveď o kvalite škôl.
 6. Už som tento proces absolvoval pri výbere základnej školy a predpokladám, že pri výbere strednej školy bude podobný. Najskôr som vyhľadal školy v prijateľnej vzdialenosti od bydliska. Potom som si na našom portáli pozrel ich výsledky. Súčasne som bral do úvahy skúsenosti iných rodičov a tiež možnosť pokračovať v štúdiu v podobnom kolektíve. Samozrejme, zohľadnil som aj danosti dieťaťa. Rozhodovanie nebolo ťažké, zvolenú školu som totiž poznal a viackrát navštívil už predtým, navyše je blízko a na prvom stupni má výborné výsledky. Predpokladám, že pri výbere strednej školy budem klásť menší dôraz na vzdialenosť a zachovanie kolektívu a vyšší na výsledky.

 • 9.1.2018

Otázka (Zuzana Matuščáková, Hospodárske noviny)
Dobry den, rada by som sa informovala, co hovorite na spustenie ehealthu a problemy, ktore v poslednych mesiacoch priniesol. Ako hodnotite projekt celkovo?

Odpoveď Dušana Zachara:
Elektronické zdravotníctvo je veľmi dôležité pre zvýšenie bezpečnosti pacienta, skvalitnenie a zefektívnenie liečby. Na Slovensku sa zo začiatku využije len zlomok tohto potenciálu, keďže sa závadza len pár funkcionalít a jeho rozšírenie limituje tiež fakt, že nie všetci poskytovatelia budú od začiatku do systému pripojení a nie všetci pacienti majú aktivované elektronické občianske preukazy.

Projekt eZdravia, ktorý sa vyvýja už celé desaťročie, nemal od začiatku v stredobode záujmu pacienta, ale iné rôzne parciálne, často technokratické ciele, ktoré spolu neladili. Súčasné vedenie MZ SR a NCZI muselo za pár mesiacov investovať veľa času, úsilia a peňazí na to, aby sa takto suboptimálne nadizajnovaný projekt opravil a jeho funkcionality zosúladili, aby sme ho v oklieštenej podobe a rozsahu mohli spustiť od tohto roku. Implementácia sa urýchlila, ale nedalo sa očakávať že pri projekte, ktorý bol od jeho začiatku roky sprevádzaný mnohými problémami, sa jeho implementačná fáza podarí realizovať bez ťažkostí. Bolo takmer isté, že problémy nastanú. Niektoré sú zapríčinené poskytovateľmi, ktorí si nestihli vybaviť potrebné formality, software, prípadne hardware, niektoré zas Národným centrom zdravotníckych informácií, ktoré to aj pri niektorých nedokonalostiach, oneskoreniach a výpadkoch priznáva. Implementácia bude nejaký čas trvať, nie je možné očakávať hneď na úvod 100%-nú funkčnosť celého systému, aj keď by si to každý prial a pri pohľade na použité milióny eur by sa to malo za normálnych okolností aj vyžadovať. Progres bude pravdepodobne postupný, evolučný a dúfajme, že na konci roka bude do eZdravia zapojených viac poskytovateľov ako na jeho začiatku.

 • 8.1.2018

Otázka (Radka Minarechová, The Slovak Spectator)
Dobry den, pre noviny The Slovak Spectator pripravujem clanok o nedavnych zmenach na ministerstve skolstva a rada by som v nom uviedla Vase stanovisko. Chcela by som Vas poprosit o odpovede na nasledujuce otazky, ak by to bolo mozne:

 • Ako vnimate zmeny, ktore nedavno nastali na ministerstve skolstva (vytvorenie noveho odboru pre celozivotne vzdelavanie a analyzy vzdelavacej politiky a zmena v kompetenciach veducich predstavitelov ministerstva)?
 • O com podla Vas vypoveda zmena kompetencii na najvyssich postoch ministerstva?
 • Institut vzdelavacej politiky bol sucastou iniciativy Hodnota za peniaze. Ako jeho presun podla Vas ovplyvni jeho ulohy a fungovanie?
 • Moze mat nejakym sposobom zrusenie institutu vplyv na reformu vzdelavacieho sektora?

Odpoveď Petra Goliaša:
Ministerstvo by malo mat silny samostatny analyticky institut, ktory by podliehal priamo ministrovi a venoval by sa prierezovo vsetkym dolezitym temam. Zaclenenie institutu pod odbor celozivotneho vzdelavania a suvisiace personalne zmeny vnimam ako vyrazne oslabenie institutu. Rizikom je, ze dojde k preruseniu doterajsej cinnosti, vdaka ktorej vedenie rezortu mohlo ziskavat kvalitnejsie podklady pre rozhodovanie a verejnost kvalitnejsie informacie o potrebnych reformach. Vnimam to tiez ako krok v rozpore s projektom Hodnota za peniaze, ku ktoremu sa vlada oficialne prihlasila.

 • 8.1.2018

Otázka (Ján Krempaský, SME)
Dobrý deň, minulý týždeň som Vám písal o manželovi štátnej tajomníčky Andrea Kalavskej Erichovi, ktorý pracoval, keď už bola vo funkcii pre farmaceutickú spoločnosť Pfizer. Medzitým sa ukázalo, že ešte zaujímavejšie väzby na zdravotníctvo má jej svokor Jozef Kalavský. Ministerstvo mi príbuzenský vzťah potvrdilo. Kalavský je známy tým, že jeho niekdajšia firma Transkontakt v roku 2010 predala predražené ultrazvuky (o približne 630 tisíc eur oproti nemocnici Tomáša baťu v Zlíne) UNB a UN Martin. UNB vtedy šéfoval Miroslav Vaďura, ktorý sa neskôr stal šéfom VšZP za druhej Ficovej vlády. Kalavského firma Transkontakt Medical zas v Cesku predala Nemocnici na Homolce gama nôž, pri ktorom mal dať Kalavský podľa obžaloby úplatok takmer 6 000 000 českých korún. Mal kvôli tomu aj súd. Okrem toho Kalavského firma Transkontakt prebrala v roku 2008 od firmy RF Development výstavbu bytov v Rusovciach. Firmu pôvodne zakladal Robert Fico. A nakoniec Kalavského spoločník z Transkontaktu Ivan Zizič bol osem rokov spoločníkom vo firme IP Kontakt Ivana Piterku. Ten bol spoločníkom Baštrnáka vo firme N-Bonaparte.

 • Čo si myslíte o týchto prepojeniach a ako by sa k tomu mala podľa Vás postaviť štátna tajomníčka Kalavská?

Odpoveď Dušana Zachara:
V každom prípade je dobré, že sa o prepojeniach a možných konfliktoch záujmov vysokej verejnej funkcionárky na MZ SR hovorí. Mala by sa k nim vyjadriť aj sama štátna tajomníčka. Pre ešte vyššiu transparentnosť by možno bolo na zváženie, či by podobné prepojenia nemali vysokí štátni úradníci deklarovať proaktívne ešte pred vstupom do funkcie, aby bola verejnosť dopredu informovaná a vedela lepšie dohliadať na potenciálne citlivé rozhodnutia. Myslím si, že je to aj v záujme dotknutých osôb. V opačných prípadoch, teda pri zatajovaní, resp. nedeklarovaní možných konfliktov záujmov totižto vznikajú často pochybnosti, otázky a niekedy možno aj zbytočné a neodôvodnené podozrenia z nekalých motivácií.