Podporujeme sprísnenie podmienok na voľbu ústavných sudcov

Dátum: 30.05.2018

Koncom roku 2018 prebehne v parlamente voľba kandidátov na 9 z celkového počtu 13 sudcov Ústavného súdu SR. Výmena väčšiny ústavných sudcov, ktorých funkčné obdobie je 12 rokov, môže zásadným spôsobom a na dlhé obdobie ovplyvniť kvalitu demokracie na Slovensku. Preto je dôležité, aby boli noví sudcovia vyberaní a menovaní na základe podmienok zabezpečujúcich čo najvyššiu transparentnosť, odbornosť a legitimitu. INEKO v tejto súvislosti podporuje návrh skupiny odborníkov, ktorého súčasťou je zavedenie voľby v prvom kole kvalifikovanou väčšinou 90 poslancov Národnej rady SR, verejné vypočutie kandidátov a priebežná obmena ústavných sudcov.

Nad rámec uvedeného návrhu INEKO odporúča zvážiť ďalšie sprísnenie podmienok:

  1. Aby na základe druhého a ďalších kôl voľby prezident získal právomoc s uvedením odôvodnenia nevymenovať (vetovať) kandidátov zvolených jednoduchou väčšinou 76 hlasov v parlamente.
  2. Aby s cieľom predísť konfliktu záujmov kandidátmi na ústavných sudcov nemohli byť osoby, ktoré boli v období posledných štyroch rokov členmi vlády alebo politickej strany.