K vyrovnaniu rozpočtu významne prispieva aj EÚ

Dátum: 20.12.2018

Ak by sme chceli udržať úroveň verejných výdavkov na nezmenenej úrovni aj bez darov z fondov EÚ, zvýšil by sa nám schodok vo verejných financiách o 0,8-1,9 % HDP. To zodpovedá sume 700-1900 miliónov eur, ktorú každoročne dostávame od Európskej Únie. Ide o sumu už očistenú o naše odvody do rozpočtu EÚ. Sú to darované peniaze, ktoré bohatším štátom EÚ nemusíme vracať. Pripomínajme tento neuveriteľný akt solidarity všetkým euroskeptikom a zástancom odchodu z EÚ. Majme ho tiež na pamäti, keď sa politici budú chváliť plánom na vyrovnaný rozpočet. Samostatne, bez pomoci EÚ, by sme totiž rozpočet ešte dlho vyrovnať nedokázali. Dáta k uvedenému grafu si môžete stiahnuť tu.