Ján Kovalčík o tom, ako župani odkladali súťaže na dopravcov a zavarili svojim nástupcom

Dátum: 31.01.2020

Prečítajte si rozhovor s analytikom INEKO pre portál Aktuality.sk. Objasňuje, že:

  • Odmietanie dodatkov neznamená koniec pôvodných dopravcov banskobystrickom ani žilinskom kraji. Tí pokračujú až kým z oneskorených súťaží vzídu noví alebo staronoví víťazi, teda ešte najmenej dva – tri roky.
  • SAD-kám sa to málilo a chceli bez súťaže celých päť rokov navyše, čo už skôr dostali privatizéri iných SAD-iek od županov (väčšinou za Smer-SD) v iných krajoch. Zásadové nie od županov Luntera a Jurinovej riešili hrozbami a v prípade SAD Zvolen aj reálnym zastavením dopravy.
  • Problém je dôsledkom starších chýb. Najneskôr v rokoch 2013 až 2017 mali župani vyhlásiť tendre. Aby včas pripravili kraje na koniec posledných priamo zadaných zmlúv so SAD-kami, ktoré ešte pripúšťali pravidlá EÚ.
  • Namiesto toho sa súťažiam – povinným pre nové zmluvy už od roku 2009 – vyhli. Tým vystavili im zverené kraje hrozbe miliónových sankcií.
  • Zároveň posilnili privatizérov SAD-iek, keďže v predĺžených zmluvách nezaistili ani povinnosť dopravcov poskytovať kraju všetky údaje potrebné na účelnejšie objednávanie dopravy i na dobré nastavenie súťaží.
  • Úplne najslabšiu pozíciu nechali minulí župani v Banskobystrickom kraji. Snaha župana Luntera je teda legitímna.
  • Odpor dopravcu neprekvapuje, no prostriedky nátlaku sú neprijateľné a postoj nominantov Smeru k nim zarážajúci. Lebo k slabej pozícii krajov prispela aj chabá slovenská legislatíva a pasivita MH Manažmentu, ktorý podiely v SAD-kách nevyužíva ani na účinnú kontrolu.

Rozhovor vznikol vďaka projektu INEKO, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa.

Ján Kovalčík popri práci pre INEKO na plný úväzok externe spolupracuje aj so Žilinským samosprávnym krajom, ktorému radí v otázkach dopravy.

Operačný program Efektívna verejná správa