INEKO vytvorilo interaktívnu mapu a prináša chýbajúce informácie o diaľniciach

Dátum: 22.11.2017

Interaktívna mapa diaľnic a rýchlostných ciestcesty.ineko.sk

V rokoch 2020 až 2027 viac ako trojnásobok naraz rozostavaných úsekov oproti minulým rokom a nutný dovoz stavebných kapacít. A po roku 2030 suchoty a úplné zastavenie výstavby. Tak vyzerá perspektíva budovania diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku podľa termínov, ktoré prezentuje Národná diaľničná spoločnosť. Unikátny prehľad stavu prípravy ukazuje, že väčšina termínov je nereálna. Sľuby len prekrývajú neriešenie pálčivých problémov v doprave.

Vláda a jej nominanti na Slovensku o diaľniciach veľa hovoria ale málo informujú. Verejnosť je odkázaná iba na fragmenty informácií, ktoré ministerstvo či NDS vyberajú a prezentujú ako sa im práve hodí. INEKO sa snaží zmeniť to. Prináša relevantné informácie o vyše 80 úsekoch v príprave, spolu za vyše 20 miliárd eur. Dĺžku tunelov i mostov, odhadované náklady aj prínosy, či skutočné intenzity dopravy na cestách, ktoré majú odľahčiť.

Nechýbajú ani informácie o hotových a zostávajúcich fázach projektovej prípravy. Ukazujú, že prezentované termíny výstavby často nereflektujú ani minimálny čas nutný na zostávajúce stupne prípravy. Navyše NDS aktuálne nezvláda ani výstavbu a prípravu oveľa menšieho počtu projektov.

Kým na kľúčových doteraz nezačatých úsekoch diaľnic D1 (Turany – Hubová) a D3 (Žilina – Kysucké Nové Mesto) politici konečne priznávajú reálne termíny dokončenia, inde ďalej živia nesplniteľné očakávania. Paradoxne by sa tak slabo vyťažené úseky R2 pri Rimavskej Sobote či R7 pri Dunajskej Strede mali stavať skôr než oveľa naliehavejšie úseky na severe. Tie sa pre zanedbanie prípravy v uplynulých štyroch rokoch objektívne stavať nedajú. No prehnaná pozornosť venovaná zatiaľ nepotrebným úsekom ich vyhliadky ďalej zhoršuje.

Skutočnou brzdou rozvoja diaľničnej siete tak nateraz nie sú chýbajúce zdroje, ale netransparentný výber a prehnaná šírka takzvaných priorít. A tiež degradácia odborného potenciálu NDS po dosadzovaní nominantov bez primeranej odbornosti aj na nižšie úrovne riadenia či dokonca referentské miesta. Dôsledkom je viaznuca príprava aj plytvanie časom a zdrojmi na stavbách, ktoré sa už realizujú.

Veríme, že interaktívna mapa s bohatou ponukou doteraz chýbajúcich informácií podporí otvorenú a konečne informovanú diskusiu o diaľniciach a rýchlostných cestách na Slovensku. A tiež o iných, skôr dostupných a nezriedka primeranejších riešeniach dopravných problémov v rôznych regiónoch Slovenska.

Tento výstup vznikol aj vďaka finančnej podpore Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis a Nadácii ESET.

Ján Kovalčík, analytik INEKO