HOSŤ V ŠTÚDIU TA3: P. Goliaš o súčasnom podnikateľskom prostredí

Dátum: 19.03.2018

Čo trápi našich podnikateľov a čo by im pomohlo? Aj o tom diskutovali tento týždeň odborníci na diskusnom fóre Hospodárskych novín s názvom “Dobehne tiger do cieľa?”. Na otázky odpovedal Peter Goliaš, riaditeľ INEKO.

Výber z diskusie:

  • V medzinárodných aj domácich rebríčkoch kvality podnikateľského prostredia Slovensko približne od roku 2006 stagnuje, alebo sa zhoršuje. Spolu s Maďarskom sa u nás podniká najťažšie v krajinách Vyšehradskej štvorky.
  • Podľa tvrdých dát rebríčka Doing Business zaostávame najviac v byrokracii pri stavebnom konaní (91. miesto, ide najmä o čas potrebný na získanie územného a stavebného povolenia), ďalej v ochrane minoritných investorov (89. miesto, ide najmä o nízku transparentnosť a hmotnú zodpovednosť manažmentu vo vzťahu k majiteľom), ako aj v dĺžke trvania a výške nákladov na vymáhanie kontraktov (84. miesto) či na rozbehnutie podnikania (83. miesto).
  • Podľa mäkkých dát rebríčka Svetového ekonomického fóra, ktoré zisťuje názory podnikateľov, zaostávame najmä v efektívnosti súdnictva pri riešení sporov (131. miesto) a v negatívnom vplyve daňového systému na motivácie pracovať (131. miesto), vo zvýhodňovaní vybraných podnikateľov vládnymi úradníkmi (130. miesto) a v regulačnej záťaži (129. miesto). S tým súvisia aj hlavné bariéry v podnikaní, za ktoré podnikatelia označili korupciu, neefektívnu administratívu štátu a tiež daňové sadzby a regulácie.
  • Kde možno dosiahnuť rýchly pokrok? Treba prijať množstvo menších opatrení, ktoré predovšetkým znížia administratívnu a finančnú záťaž, zrýchlia stavebné konanie, zvýšia ochranu minoritných akcionárov, uľahčia rozbiehanie podnikania a zmenia daňový systém, aby menej zaťažoval podnikateľov a zvýšil motiváciu ľudí pracovať.
  • Súčasne treba odstrániť korupciu a kartely z verejného obstarávania a rozhodovania o štátnych dotáciách či reguláciách. To si vyžaduje posilnenie nezávislosti a odbornosti kontrolných a justičných inštitúcií ako aj ich zodpovednosti voči verejnosti.
  • Do tretice je potrebné zvýšiť kvalitu vzdelávania napríklad meraním a zverejňovaním výsledkov škôl vrátane uplatnenia absolventov na trhu práce a naviazať financovanie stredných a vysokých škôl na tieto výsledky.