HOSŤ V ŠTÚDIU: P. Goliaš o nezdaniteľnom minime

Dátum: 09.12.2018

Peter Goliaš v TA3 diskutoval o náraste tzv. tichého zdanenia, ku ktorému dochádza kvôli pomalšiemu rastu nezdaniteľnej časti základu dane v porovnaní s rastom miezd. Dôsledkom je každým rokom rastúci základ dane a teda aj daňová záťaž meraná pomerom zaplatenej dane k príjmom. Deje sa tak potichu, bez zmien v legislatíve.

Hlavné odkazy z diskusie:

  • tiché zdaňovanie v posledných rokoch dolieha najmä na ľudí s nízkym príjmom, a to kvôli prudkému rastu minimálnej mzdy, zániku zamestnaneckej prémie a čoraz menšiemu efektu odpočítateľnej položky na zdravotné odvody, ktorá je fixná a čoraz viac zaostáva za výškou minimálnej mzdy
  • tiché zdaňovanie sa týka všetkých, ktorí majú nárok na nezdaniteľnú časť základu dane, ale napríklad aj na daňové bonusy na deti
  • jedným z dôsledkov je, že čoraz viac ľudí platí milionársku daň alebo vyššiu sadzbu dane z príjmov
  • podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť ľudia zaplatia štátu každý rok kvôli tichému zdaňovaniu zhruba o 70 miliónov eur viac
  • tiché zdaňovanie spolu s legislatívnymi úpravami zvýšilo daňový klin priemerného človeka zhruba na úroveň spred daňovej reformy prijatej v roku 2003, zvyšovanie daní z práce pritom spomaľuje ekonomickú aktivitu a hospodársky rast
  • príčinou tichého zdaňovania je naviazanie nezdaniteľného minima na životné minimum, čo je hranica príjmu, pod ktorou sa človek nachádza v hmotnej núdzi
  • naviazanie významnej časti daňového systému na hranicu hmotnej núdze nedáva logiku
  • paradoxne výška dávok v hmotnej núdzi nezávisí od životného minima, keďže je priamo daná zákonom
  • riešením je odpojenie nezdaniteľného minima, daňového bonusu na deti a niektorých ďalších dávok od životného minima a ich napojenie na rast priemernej alebo mediánovej mzdy