HOSŤ V ŠTÚDIU: P. Goliaš o dvojnásobných vianočných dôchodkoch

Dátum: 06.02.2019

Peter Goliaš na TA3 diskutoval o návrhu na zdvojnásobenie vianočných príspevkov pre dôchodcov. Okrem iného povedal:

  • Návrh súvisí s blížiacimi sa parlamentnými voľbami v roku 2020. Osloviť týmto spôsobom tesne pred voľbami 1,25 milióna dôchodcov je pre politikov veľkým lákadlom.
  • Politici by mali predložiť návrh kompenzačných opatrení, z čoho sa zvýšenie zaplatí. Inak hrozí, že dôjde k zvýšeniu verejného dlhu, čo zhorší našu pripravenosť na budúce krízy a starnutie obyvateľstva. Napríklad Česko je pripravené oveľa lepšie, keďže dlh tu klesá k 30 % HDP, zatiaľ čo u nás je tesne pod 50 % HDP.
  • Návrh prichádza v čase, keď domáce ani zahraničné nezávislé inštitúcie neveria plánu vlády dosiahnuť vyrovnaný rozpočet v tomto roku. Navyše sa znižujú odhady rastu ekonomiky, čo môže prognózy vývoja verejných financií ešte zhoršiť.
  • Vianočný príspevok funguje od roku 2006 a treba počítať, že bude kvôli vysokej popularite vyplácaný dlhodobo. Optimálne by však bolo príspevky premietnuť do výšky mesačných dôchodkov, ktoré sú vyplácané automaticky, aby tak už nemohli byť zneužívané v politickom boji. Súčasne by sa mali koncentrovať na dôchodcov, ktorí sú najviac ohrození chudobou. Kým v riziku chudoby žije 7-8 % dôchodcov, vianočný príspevok poberá zhruba 85 % z nich.
  • Dôchodcovia patria medzi skupiny najmenej ohrozené chudobou. Vláda by mala sociálne opatrenia cieliť na skupiny najviac ohrozené chudobou. Ide predovšetkým o viacpočetné rodiny s deťmi, osamelých rodičov s deťmi, ľudí bez práce a segregované rómske komunity.