Ekonómovia varujú, že zavedenie dôchodkového stropu ohrozí výšku budúcich dôchodkov

Dátum: 25.05.2018

Tlačová správa Klubu ekonomických analytikov, 25.5.2018

Klub ekonomických analytikov (KEA) vyjadruje nesúhlas so zásahmi do dôchodkového systému, ktoré zhoršia jeho udržateľnosť. Budúcim dôchodcom nepomôže ústavný zákon o strope dôchodkového veku, ale praktické opatrenia, ktoré pripravia krajinu na starnutie a zmiernia úbytok populácie v aktívnom veku.

V posledných týždňoch sa objavujú úvahy o zavedení stropu na vek odchodu do dôchodku, najčastejšie vo veku 65 rokov. Takýto krok by podľa KEA znamenal krok späť pre dlhodobú udržateľnosť verejných financií a ohrozenie budúcich dôchodkov. Na to, aby skoršie dôchodky vedel štát neskôr zaplatiť, bude potrebovať buď (1) zvýšiť už dnes vysoké odvody; alebo (2) budú musieť ľudia ísť do dôchodku s nižším priznaným dôchodkom; alebo (3) akceptovať výrazne viac kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia.

V tlačovej správe nájdete viac detailov k Vyhláseniu spolu s navrhovanými opatreniami, ktorými vláda môže pomôcť, aby si ľudia v budúcnosti dlhšie užívali dôchodok.

Klub ekonomických analytikov (KEA) je občianskym združením, má 38 členov a pozostáva z ekonomických analytikov z rôznych inštitúcií, ako sú komerčné banky, mimovládne výskumné inštitúcie, Slovenska akadémia vied, ministerstvá, konzultačné firmy a univerzity. Na prieskume sa zúčastnilo 30 členov.