Diskusia Z prvej ruky: Budúcnosť osemročných gymnázií

Dátum: 24.01.2018

Peter Goliaš diskutoval Z prvej ruky o avizovanej redukcii 8-ročných gymnázií. Okrem iného povedal:

  • Skorá selekcia žiakov podľa výsledkov vedie podľa OECD k zvyšovaniu nerovnosti vo výsledkoch vzdelávania a k prehlbovaniu závislosti výsledkov od sociálno-ekonomického statusu žiakov. Súčasne v priemere nevedie k lepším výsledkom.
  • Selekcia žiakov podľa výsledkov sa v OECD začína v priemere v 14 rokoch, na Slovensku je to v 11 rokoch.
  • Dlhodobým trendom v OECD je zvyšovanie veku prvej selekcie, napríklad nordické krajiny selekciu žiakov na prvom aj druhom stupni vzdelávania zrušili.
  • Ak už dochádza k skorej selekcii, OECD odporúča, aby boli oddelené skupiny žiakov obojsmerne priepustné. Čiže ak sa niekto zlepší, mal by mať možnosť dostať sa do skupiny “lepších” a naopak. Oddeľovanie žiakov do rôznych škôl priepustnosť výrazne znižuje.
  • Podľa predbežnej analýzy INEKO maturanti z 8-ročných gymnázií na Slovensku nemajú výrazne lepšie výsledky ako maturanti zo 4-ročných gymnázií.

Vypočujte si celú diskusiu.