Demokracia prináša výsledky, tak si ju chráňme

Dátum: 05.02.2018

Najdemokratickejšie štáty sveta sú zároveň aj najbohatšie a ľudia v nich sa dožívajú najviac rokov. V grafe ide o zelené krúžky v pravom hornom rohu. Zeleným krúžkom sme označili štvrtinu najbohatších štátov sveta podľa hrubého domáceho produktu (HDP) na obyvateľa po zohľadnení rôznych cien. Patrí medzi ne aj Slovensko, v grafe má súradnice [7,16; 76,7].

Zdroje údajov:
Index demokracie v roku 2017 – Economist Intelligence Unit
Očakávaná dĺžka života pri narodení v roku 2015 – Svetová zdravotnícka organizácia
HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily v roku 2016 – Medzinárodný menový fond