Dajte zmysel svojim daniam - darujte 2% na užitočné projekty

Dátum: 05.04.2018

Darovací portál PayPal Bankový prevod Darujte nám 2% Nefinančná podpora

Ak Vás trápi šírenie populizmu a anti-demokratických síl v politike, korupcia a plytvanie verejnými zdrojmi, nekvalitné školstvo a zdravotníctvo, či neférová súťaž pri podnikaní a získavaní štátnych zákaziek, potom máme veľa spoločného. Darovaním 2% z Vašich zaplatených daní Vám ponúkame možnosť podieľať sa na riešení týchto problémov. Hľadáme darcov, ktorí zdieľajú naše postoje, víziu a hodnoty a sú ochotní financovať projekty, ktoré dokážu približovať Slovensko k najúspešnejším krajinám.

INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá už 19 rokov podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti. Keďže fungujeme prioritne vďaka súkromným darom od právnických aj fyzických osôb, je pre nás Vaša angažovanosť mimoriadne dôležitá.

Podporou INEKO podporíte šírenie princípov ako napríklad fungujúca demokracia, férová súťaž, transparentnosť, dlhodobá udržateľnosť, alebo nezávislosť na partikulárnych záujmoch ktoré sú v rozpore so záujmami spoločnosti. Hlavným nástrojom našej práce je ovplyvňovanie verejnej diskusie. Každoročne máme viac ako 1000 výstupov v médiách, naši analytici sa dlhodobo umiestňujú medzi najcitovanejšími.

Postup na darovanie 2%

NAŠE PROJEKTY POMÁHAJÚ AJ VÁM

 • Bránime plytvaniu verejnými zdrojmi v PPP projektoch a veľkých dopravných tendroch
  Zásadne ovplyvňujeme spoločenskú diskusiu o najväčších projektoch obstarávaných vládou. Upozorňujeme na možné predraženie a dohodu uchádzačov pri veľkých diaľničných stavbách, kde môže štát prísť rádovo o stovky miliónov eur. Vytvorili sme interaktívnu mapu diaľnic a rýchlostných ciest http://cesty.ineko.sk/, ktorá zobrazuje perspektívu budovania diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku podľa termínov, ktoré prezentuje Národná diaľničná spoločnosť. Unikátny prehľad stavu prípravy ukazuje, že väčšina termínov je nereálna. Sľuby len prekrývajú neriešenie pálčivých problémov v doprave.
 • Snažíme sa identifikovať nedostatky vo fungovaní demokracie v SR a ponúkame odporúčania na jej zlepšenie
  Podľa našich zistení je väčšina obyvateľov Slovenska nespokojná s kvalitou demokracie a vníma jej zhoršovanie v posledných rokoch. Hlavnou príčinou nespokojnosti ľudí je, že politici nepracujú vo verejnom záujme, ale v záujme vlastnom alebo spriaznených podnikateľov. Vadí im tiež, že sa netrestá nehospodárne nakladanie s majetkom a peniazmi štátu, ako aj to, že si ľudia nie sú rovní pred zákonom a vymožiteľnosť práva je slabá. Veľká časť najviac frustrovaných ľudí vidí východisko v príklone k extrémizmu, čo je hrozbou pre budúcnosť demokracie. V správe o stave a vývoji demokracie na Slovensku prinášame odporúčania, ako demokraciu zachrániť. Kľúčové je posilniť nezávislosť a odbornosť polície, prokuratúry a súdnej moci ako aj regulačných a kontrolných orgánov. Z dlhodobého pohľadu je nutné zmeniť spôsob vzdelávania, aby sa deti učili lepšie kriticky myslieť a aby rozumeli významu a spôsobu fungovania demokracie aj Európskej únie. Aj preto naši odborníci navštevujú stredné školy po celom Slovensku s cieľom predstaviť štúdiu INEKO o demokracii a diskutovať so študentmi o význame demokracie a EÚ pre kvalitu života.
 • Pomáhame rodičom pri výbere základných a stredných škôl
  Od roku 2012 poskytuje náš portál http://skoly.ineko.sk/ informácie o výsledkoch žiakov základných a stredných škôl. Okrem celkového hodnotenia školy na portáli nájdete informácie o výsledkoch testovaní, resp. maturít, o výsledkoch inšpekcie, informácie o účastiach na súťažiach a pedagogickom zbore, ale aj finančných zdrojoch školy. Pri stredných školách sú navyše aj informácie o nezamestnanosti absolventov a úspešnosti prijímania absolventov na vysoké školy. Nedávno sme portál vylepšili a v prípade základných škôl sme doplnili výsledky žiakov v Testovaní 5. Pri stredných školách sme doplnili dlho očakávané údaje o pridanej hodnote za predmet slovenský jazyk. Údaje o pridanej hodnote majú potenciál byť dosiaľ najlepšími dátami, ktoré sú dostupné o slovenských školách, keďže nemerajú iba výsledky žiakov, ale to, ako sa dokázali žiaci na jednotlivých školách posunúť oproti ich počiatočnej úrovni.
 • Pomáhame pacientom pri výbere nemocnice
  V roku 2014 sme spustili portál http://nemocnice.ineko.sk/, na ktorom môžete získať prístup k dôležitým parametrom kvality a efektívnosti nemocníc. Nájdete na ňom napríklad informácie o spokojnosti pacientov, čakacích lehotách na jednotlivé operácie, úmrtnosti, počte operácií, ale aj informácie o hospodárení nemocnice a počte sťažností. Na základe vybraných parametrov sme zostavili hodnotenie Nemocnica roka, ktorým každoročne odmeňujeme najlepšie nemocnice.