Dajte zmysel svojim daniam - darujte 2% na užitočné projekty

Dátum: 08.03.2019

Darovací portál PayPal Bankový prevod Darujte nám 2% Nefinančná podpora

Ak Vás trápi šírenie populizmu a anti-demokratických síl v politike, korupcia a plytvanie verejnými zdrojmi, nekvalitné školstvo a zdravotníctvo, či neférová súťaž pri podnikaní a získavaní štátnych zákaziek, potom máme veľa spoločného. Darovaním 2% z Vašich zaplatených daní Vám ponúkame možnosť podieľať sa na riešení týchto problémov. Hľadáme darcov, ktorí zdieľajú naše postoje, víziu a hodnoty a sú ochotní financovať projekty, ktoré dokážu približovať Slovensko k najúspešnejším krajinám.

INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá už 19 rokov podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti. Keďže fungujeme prioritne vďaka súkromným darom od právnických aj fyzických osôb, je pre nás Vaša angažovanosť mimoriadne dôležitá.

Podporou INEKO podporíte šírenie princípov ako napríklad fungujúca demokracia, férová súťaž, transparentnosť, dlhodobá udržateľnosť, alebo nezávislosť na partikulárnych záujmoch ktoré sú v rozpore so záujmami spoločnosti. Hlavným nástrojom našej práce je ovplyvňovanie verejnej diskusie. Každoročne máme viac ako 1500 výstupov v médiách, naši analytici sa dlhodobo umiestňujú medzi najcitovanejšími.

Postup na darovanie 2%

NAŠE PROJEKTY POMÁHAJÚ AJ VÁM

 • Pomenúvame nedostatky vo fungovaní demokracie a ponúkame návrhy riešení
  Podľa našich zistení je väčšina obyvateľov Slovenska nespokojná s kvalitou demokracie a vníma jej zhoršovanie v posledných rokoch. Hlavnou príčinou nespokojnosti je, že mnohí politici nepracujú vo verejnom záujme, ale v záujme vlastnom alebo spriaznených skupín. Ľuďom tiež vadí, že štát netrestá nehospodárne nakladanie s verejným majetkom, ako aj to, že si nie sú rovní pred zákonom a vymožiteľnosť práva je slabá. Veľká časť frustrovaných ľudí vidí východisko v príklone k nedemokratickým silám a k extrémizmu. V tomto roku sme vytvorili portál, kde hodnotíme nezávislosť inštitúcií http://institucie.ineko.sk/. Pre záchranu demokracie je kľúčové posilniť nezávislosť a odbornosť polície, prokuratúry a súdnej moci ako aj regulačných a kontrolných orgánov. INEKO navrhuje konkrétne riešenia, ako to urobiť. Z dlhodobého pohľadu je nutné zmeniť spôsob vzdelávania, aby sa deti učili lepšie kriticky myslieť a aby rozumeli významu a spôsobu fungovania demokracie aj Európskej únie. Naši odborníci preto navštevujú stredné školy po celom Slovensku a diskutujú so študentmi o význame demokracie a EÚ pre kvalitu života.
 • Snažíme sa zlepšovať podnikateľské prostredie
  Priebežne sledujeme vládne a poslanecké návrhy opatrení, ktoré ovplyvňujú podnikateľské prostredie. V spolupráci s Podnikateľskou alianciou Slovenska (PAS) organizujeme rýchle prieskumy názorov medzi podnikateľmi na kľúčové témy, aby sme do verejnej diskusie priniesli ucelený názor podnikateľov a zmenšili tak šance na presadenie škodlivých opatrení. Zastávame názor, že tak ako pre kvalitu demokracie sú rozhodujúci angažovaní občania, tak aj pre kvalitu podnikateľského prostredia sú rozhodujúci angažovaní podnikatelia.
 • Bránime plytvaniu verejnými zdrojmi vo veľkých dopravných tendroch
  Zásadne ovplyvňujeme spoločenskú diskusiu o najväčších projektoch obstarávaných vládou. Upozorňujeme na možné predraženie a dohodu uchádzačov pri veľkých diaľničných stavbách, kde môže štát prísť rádovo o stovky miliónov eur. Aj vďaka nášmu tlaku štát postupne zvyšuje efektívnosť obstarávania v doprave, čo umožní v doteraz vypísaných tendroch usporiť desiatky miliónov eur. Vytvorili sme a pravidelne aktualizujeme portál diaľnic a rýchlostných ciest http://cesty.ineko.sk/, ktorý zobrazuje kľúčové informácie o projektoch vrátane oficiálnych termínov dokončenia. Unikátny prehľad stavu prípravy ukazuje, že väčšina termínov je nereálna. Sľuby len prekrývajú neriešenie pálčivých problémov v doprave. K jednotlivým úsekom preto pridávame aj komentáre a odhad realistických termínov dokončenia podľa INEKO.
 • Pomáhame rodičov pri výbere základných a stredných škôl
  Od roku 2012 poskytuje náš portál http://skoly.ineko.sk/ informácie o výsledkoch žiakov základných a stredných škôl. Okrem celkového hodnotenia školy na portáli nájdete informácie o výsledkoch testovaní, resp. maturít, o výsledkoch inšpekcie, informácie o účastiach na súťažiach a pedagogickom zbore, ale aj finančných zdrojoch školy. Pri stredných školách sú navyše aj informácie o nezamestnanosti absolventov, úspešnosti prijímania absolventov na vysoké školy a pridanej hodnote zo slovenského jazyka. Prostredníctvom lepšieho informovania verejnosti sa snažíme motivovať školy k lepším výsledkom a tým zvýšiť kvalitu vzdelávania na Slovensku.
 • Pomáhame pacientom pri výbere nemocnice
  V roku 2014 sme spustili portál http://nemocnice.ineko.sk/, na ktorom môžete získať prístup k dôležitým parametrom kvality a efektívnosti nemocníc. Nájdete na ňom informácie o spokojnosti pacientov, čakacích lehotách na jednotlivé operácie, úmrtnosti, počte operácií, ale aj informácie o hospodárení nemocnice a počte sťažností pacientov. Na základe vybraných parametrov sme zostavili hodnotenie Nemocnica roka, ktorým každoročne odmeňujeme najlepšie nemocnice. Prostredníctvom lepšieho informovania verejnosti sa snažíme motivovať nemocnice k lepším výsledkom a tým zvýšiť kvalitu zdravotníctva na Slovensku.