Brusel: Konferencia o demokracii v Strednej Európe

Dátum: 05.06.2017

Peter Goliaš vystúpil 1. júna na konferencii v Bruseli o stave a vývoji demokracie v Strednej Európe. Medzinárodnú verejnosť informoval o záveroch štúdie INEKO o demokracii, ktorá dokumentuje rastúcu popularitu neštandardných politických strán a extrémistov na Slovensku. Ľudia strácajú dôveru k štandardným stranám najmä kvôli rozšírenej korupcii, škandálom a nízkej kvalite verejných služieb. Východiskom je posilnenie nezávislosti vyšetrovacích, kontrolných a regulačných inštitúcií ako aj väčšia angažovanosť občianskej spoločnosti pri kontrole politikov. Konferenciu zorganizoval americký Center for International Private Enerprise (CIPE), ktorý tiež zverejnil deklaráciu vyjadrujúcu znepokojenie nad oslabovaním demokracie v Strednej a Východnej Európe a volajúcu po reformách a obnovení demokratických hodnôt ako aj video informujúce o hlavných výzvach, ktorým čelia demokracie v regióne.